söndag, juni 05, 2011

Simon Fors agerande hör inte hemma i ett demokratiskt samhälle

Efter att jag och Tokmoderaten tog tag i fallet med Simon Fors, en högt uppsatt förtroendevald vänsterpartist uppe i Norrbotten, har vi lyckats få en del spinn om det. Efter NSD:s artikel har partiets ledning uppe i Norrbotten fått insyn i vad deras förstanamn på en av deras valsedlar i landstingsvalet 2010, med tillhörande uppdrag i Pajala kommun har för sig på de sociala medierna. De sociala medierna har den möjligheten att man kan ta del av alla människors åsikter och tankar. Att göra snedsteg på de sociala medierna är svårt att komma ifrån när vem som helst kan föreviga det som sägs på dessa kanaler.

Det som jag och Tokmoderaten inledde fick en bra uppbackning av våra bloggvänner i Netroots. Beteendet hos en person, aktiv i ett parti som samarbetade med nätrötternas eget parti är ett beteende som fläckar ner Vänsterpartiets anseende, inte minst när de agerar på den demokratiska scenen där yttrandefrihet och respekt för människors olika åsikter är grundvalar i en demokrati som Sverige. Därför är jag tacksam över Peter Johanssons, Martin Mobergs och Johan Westerholms uppbackning i denna fråga.

Som Johan Westerholm skrev igår, visar Simon Fors ingen respekt för Regeringsformens första paragraf "1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
 Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna.". Att stå upp för sin egen åsikt är lika viktig som att stå upp för andra att säga sin åsikt. Regeringsformens utformande är det som garanterar människors olika åsikter att komma fram. Visserligen har detta fått Simon Fors att uttrycka sina åsikter, men det är åsikter som ställer sig totalt likgiltigt gentemot de som tänker annorlunda.

Att gå igenom Simon Fors twitterflöde är inte en munter syn för den som inte är på samma politiska spelplan som herr Fors själv. Hans utspel om att "Inga moderater förtjänar något annat än bly" är inte det enda tvivelaktiga utspelet från Simon Fors. Hans tankar om att giljotinera Sveriges statschef till att yppa det som står på bilden intill, att framträdande ledarskribenter ska avrättas för sitt ord som går stick i stäv med Simon Fors tankar. Människor kan ibland uttrycka tankar som kan ses som tvivelaktiga. Men Simon Fors utspel bör ses som mer regel än undantag. Det är därför som det är viktigt att stå upp mot åsikter som dessa. Inte för att det är åsikter i sig, utan för att de visar på en bristande respekt gentemot människor som tycker annorlunda, en bristande respekt mot demokratins grundvalar om yttrandefrihet och respekt mot människors rätt att tycka olika.

Per Gudmundsson har säkerligen stött på åsikter som dessa tidigare. Jag förutsätter att Svenska Dagbladet likt alla andra tidningar som har ett viktigt uppdrag i det demokratiska samhället, att syna våra politiska företrädare, har ett tillvägagångssätt i hur de hanterar människor som dessa. Simon Fors är dock ingen dussinperson bland alla andra. Han är en förtroendevald person, framröstad av väljarna i sin krets att företräda Vänsterpartiet, ett parti som agerar på en demokratisk arena som framhäver yttrande- och åsiktsfrihet, det sista går inte att säga en gång för mycket.

Vänsterpartiet bör nu centralt se över detta ärende. Ett agerande som Simon Fors utövar är inte representativt för Vänsterpartiet, att ha förtroendevalda som inte respekterar att människor tycker olika är inget som hör hemma i något parti. Därför ser jag fram emot hur Vänsterpartiet agerar i denna fråga. Lokalt uppe i Norrbotten har de nu fått ta del av detta agerande, i sinom tid kommer även partiledningen i Stockholm få insyn i det hela.

Media: DN, Exp, Skånskan, SvD.