torsdag, juni 09, 2011

Tre principer om sjukförsäkringsreformen

Tre principer om sjukförsäkringen:
  • Den som är sjuk ska vara sjuk.
  • Den som inte kan kunna arbeta ska bli sjukpensionär.
  • Den som har arbetsförmåga ska kunna få återgå i arbete.
Utifrån dessa tre principer bör det egentligen inte finnas några skiljelinjer. Oppositionens grepp att uppdra till regeringen att stoppa utförsäkringarna är egentligen bara en väg att slå in öppna dörrar. I den meningen att sjukförsäkringsreformen ska efterleva de tre ställda principerna ska ingen tvingas till något annat om de inte har förmåga. Tills dess går det bra att se att den "sjuka" sjukförsäkringsreform som den anses vara hos oppositionen inte ser ut som den bild som förmedlas. Här är en bild av den så kallade "sjuka sjukförsäkringen".Media: AB, DN, Exp, SvD, SvD, SvT.