måndag, juni 13, 2011

Turkiets ansvar att inte äventyra EU-inträdet

Utfallet av gårdagens val i Turkiet var inte särskilt överraskande kring fallet att ledande AKP skulle behålla makten för ytterligare en period. Dessutom tyder det hela på att kurdiskt stödda oberoende blocket stärkte sina positioner i parlamentet. Enligt uppgifter har detta firande i vissa städer mötts med motstånd från polis och ordningsmakt. Vittnesmål kommer nu från svenska politiker som varit på plats i egenskap av valobservatörer.

Detta är förstås inte välkomnande för en nation som strategiskt sätt är viktig för EU:s fortsatta utveckling. Vikten av att Turkiet antar en mer demokratisk författning är av betydelse för dess närmande och anslutning till EU. Förhållandet till den krurdiska befolkningen är också en vital part för Turkiet i sin demokratiska utveckling.

Utrikesminister Carl Bildt skriver på sin blogg att arbetet för att stärka den kurdiska befolkningens rättigheter ska fortsatt föras framåt. Mycket kvarstår dock i arbetet som är vitalt för Turkiet demokratiska utveckling. Den kurdiska befolkningens rättigheter är en vital del i Turkiets demokratiska utveckling.

Till följd av AKP:s seger är förhoppningen att arbetet mot ett turkiskt närmande mot EU. Det är utefter deras eget agerande. Respekten för det demokratiska utvcklingsarbetet, den kurdiska befolkningens rättigheter som är en vital del i det hela. Det som händer är, bemötandet av de framgångar som kurdiskstödda partier har rönt får inte äventyra Turkiets fortsatta demokratiska utveckling.

Media: AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD, SvT, SvT.