söndag, juni 12, 2011

Vänsterns vardagsmoraliserande har ett egenvärde

Mycket kan man tycka om Åsa Linderborg, men förmågan att sätta sig själv i debattens centrum har hon. I det här fallet har hon hakat upp sig på att ett faktum att författaren och kolumnisten Johanna Koljonen råkar vara en av de som utnyttjar en reform som trots att den finansierar sig själv, har skapat tusentals nya företag och arbetstillfällen. Som sådan är det inte detta som Linderborg hänger upp sig på, utan det faktum att hon har en övertygelse om att detta är en subvention av välbeställda människors städtjänst.

Linderborg lever efter en övertygelse om att varje gång man sänker en skatt är det en subvention av människors leverne. Detta eftersom hon anser att staten vet bättre hur skattepengar ska hanteras än skattebetalarna. RUT-reformen är en perfekt fråga för Linderborg och andra vänstertyckare. Det handlar dels om ett skatteavdrag och inte en subvention som de tycker. Det handlar också om hur människor lägger sitt vardagspussel.

Just RUT-reformen kanske inte är optimal i en liberal marknadsekonomi i och med att man gynnar en särskild bransch framför andra. Dock har den visat sig lönsam vilket öppnar upp för andra områden inom tjänstesektorn som kommer vara den nya tillväxtmotorn i Sverige. RUT-reformen gav människor ytterligare en pusselbit i vardagspusslet. Men att det skulle vara en städerska som kom in i människors vardagsliv och utförde de sysslor som de annars skulle ha utfört själva går inte för sig i Åsa Linderborgs värld.

I grunden handlar det om två saker som den vänster alltid kommer att moralisera om.
  • Oavsett om det handlar om inkomstskattesänkningar eller avdrag för hushållsnära tjänster kommer vänstertyckare alltid anse att det handlar om subventioner eftersom vanligt folk inte äger rätten till sina egna pengar.
  • Vänstertyckare kommer alltid att moralisera över vanliga människors vardagsliv. Hur de delar upp föräldraledigheten, om de sätter barnen i förskoleverksamhet eller inte, vilken form av förskola de sätter barnen i, hur de väljer att dela upp vardagssysslorna eller om de de väljer att köpa in tjänster som utför deras vanliga vardagssysslor eller inte.
Där kommer RUT-reformen alltid vara en perfekt slagpåse för Linderborg och andra vänstertyckare. Moraliserandet över människors vardag, hur mycket de tjänar, hur mycket i lägre inkomstskatt de får, hur de lägger sina vardagspussel kommer alltid vara något för vänstertyckare att moralisera över. Det kommer alltid vara ett egenvärde för dem.

Bloggare: Fett lätt.