måndag, juni 20, 2011

Värnskatten sedan länge förlegad

Tanken med värnskattens fortsatta existens har sedan länge varit bortblåst. En ytterligare en skatt på den statsskatt som tas ut, var en enkel manöver att komma tillstånd med det budgetunderskott som orsakades av år av oansvarig ekonomisk politik. Nu befinner sig inte Sverige längre i den situationen. Därför borde värnskatten ses som ett dött ting. Rent enkelt sett skulle det se ut som att de med de högsta inkomsterna slipper en skatt. Men i längden är det en förutsättning för att premiera utbildning och entreprenörskap.

Värnskatten sägs bidra med drygt 0,3 procent till statsbudgeten i år. Enligt Långtidsutredningen skulle ett avskaffande leda till att skatteintäkterna skulle öka i och med värnskattens avskaffande. Detta är värt att kolla på, incitamenten för utbildning och företagande är enormt viktigt för att stärka Sveriges konkurrenskraft. En skatt på just utbildning och entreprenörskap är inte en bra förutsättning för svensk konkurrenskraft.

Därav blir utspelet från företrädarna för arbetsgivare och fack inom tjänstesektorn ytterligare ett inspel om behovet av värnskattens avskaffande. Den socialdemokratiska regeringens utlovande om en tillfällig skatt bröts, den moderatledda regeringens löfte om ett avskaffande har ännu inte infriats. Det är hög tid att löftet om att den värnskatten nu dras tillbaka, 16 år efter att den tillfälligt infördes.