torsdag, juli 07, 2011

#Almedalen - Centern och Annies stärkta ställning


Gårdagens debatt om Alliansens framtid blev en het nyhet. Den kommer säkert att komma på tal idag också när Centerpartiet har sin dag i Almedalen. Kravet från vissa centerpartister ute i landet pekar främst på ett behov av förnyelse och förtydligande av den centerpartistiska agendan. Det nya ledarskapet som kommer i höst har denna utmaning att handskas med. Framtiden är inte mörk för Centerpartiet, snarare har tiden förändrat Centern från ett traditionellt bondeparti med bas i landet till ett mer allmänt parti som lockar väljare varstans.

Det nya ledarskapet är det stora diskussionsämnet för tillfället. Annie Johansson är 28 år gammal och nämns som den hetaste kandidaten för tillfället. Själv kan jag undra vad jag gjorde som fel som inte nämns i moderata kretsar, jag som är ett år äldre än henne. Men det är bara en skämtsam inställning. Annie framtoning ger signalen om en kandidat till ordförandeposten som under kort tid har växt sig till att bli en tongivande företrädare inom Centern och Alliansen.


Centerns stora omläggning i och med Mauds ledarskap var att man distanserade sig från socialdemokratin. Med Alliansens bildande bröt man den socialdemokratiska dominansen i svensk politik, att underlätta för dem att komma tillbaka är något som är en risk ifall Alliansen inte skulle fortsätta att existera.


Även om frågorna om Alliansens framtid kommer att ställas blir diskussionen om det nya ledarskapet det som jag ser som det dominerande. 21 av 27 distrikt förordar Annie Johansson som kandidat till partiledarposten, 10
ser henne som den självklara favoriten. I och med mitt tidigare vurmande för Annie som Maud Olofssons efterträdare har Annie varit min stora favorit sedan länge.


Vad blir Centerpartiets politiska agenda? En ambition om att göra Sverige helt oberoende av andra energikällor än de förnybara källorna till 2050 är ett ämne som lyfts upp av miljöminister Andreas Carlgren och Roger Tiefensee på dagens DN Debatt. Energitillförseln är vital både för svensk industri och för de globala klimatutmaningarna. Sverige är en liten aktör när det kommer till klimatutsläpp trots sin position som en stark industrination. Utmaningarna ligger utanför Sverige. Sverige kan självklart stärka sin ställning som ett föredöme när det kommer till omställning.


Debatten om allemansrätten har kommit på tal. De negativa effekterna av allemansrätten, när kommersiella intressen inte visar hänsyn till markägarna är något som Andreas Carlgren har lyft upp. Nedskräpning, förstörande av trädplantor är ett bekymmer. Den traditionella allemansrätten är dock inte ett diskussionsämne i denna debatten. Hela allemansrätten som begrepp är unikt för Sverige när det kommer till människors förmåga att röra sig i skog och mark. Dock finns det bekymmer och det är inte konstigt att diskussionen kommer upp.


Diskussionen om Alliansens framtid bör därmed snarare handla om Centerns förnyelse och positionering inom Alliansen. Grundtanken med Alliansen var att ena borgerligheten och göra dem valbara. Valet av agenda styrs av hur de olika partierna driver sina agendor både på egen hand och inom allianssamarbetet. Min förhoppning är att det nya ledarskapet kommer att förorda att Centern förtydligar sin roll inom Alliansen.


Bloggar: Mikael, Tommy, Tokmoderaten.