onsdag, juli 27, 2011

Är "Blue (Brown) Labour" verkligen nödvändigt för socialdemokratin?

Den direkta nyhetsrapporrteringen efter tragiken i Norge börjar sakta ebba ut. Detta är dock inte slutet på rapporteringen, i kölvattnet av de händelser som sker kommer efterdebatten om hur vi tacklar dessa problem som kunde skapa dessa idéer hos människor kapabla att utföra dessa dåd. Problemet har varit högerpopulismen och misstänkliggörandet av globala yttre influenser som påverkar Sverige. Svaret på ett sätt kan bara vara mer öppenhet mot varandra och mot omvärlden, slutenhet är det som tillslut kväser oss och gör att vi börjar misstänkliggöra.

Dan Andersson, före detta chefsekonom på LO lyfter fram en inlaga som gör mig lite förbryllad. Jag blir snabbt uppmärksammad på ett fenomen som nu växer fram främst inom den brittiska socialdemokratin, begreppet "Blue Labour". Socialdemokratin har en stor utmaning att vinna tillbaka gamla traditionella väljare som byggde partiet starkt en gång i tiden. Detta ska enligt dessa idéer ske med en mer konservativ hållning gällande globaliseringen, gällande invandring och gällande kriminalitet.

Dan Andersson pekar lite på detta i slutkontentan i sin text. "Det går inte att förstå högerpopulismen om man inte ser att globaliseringen hotar statens kapacitet" följt av avslutningen "Sverige behöver en stark stat och utveckla en tydlig kulturell identitet för alla som är skrivna i Sverige." Det som jag ser är andemeningen i Dan Andersssons tycke är att staten måste bli starkare för att stärka människors självbild och det skulle då kväsa högerpopulismen.

Det som dock oroar mig lite är synen på just globalisering. Just de positiva fördelarna, handel mellan länder, fri rörlighet som är en del av det europeiska samarbetet och som är en förutsättning för ett öppnare och mer tolerant samhälle är just det som misstänkliggörs i Dan Anderssons sinne och i andemeningen med "Blue Labour".

Jag får mer självkänslan likt andra att det som Dan Andersson lyfter fram är en form av "Brun socialdemokrati". Är det verkligen det som socialdemokratin behöver? Det finns fall där dessa idéer har anammats, som i synen på arbetskraftsinvandring, som synen på övergångsregler och i den andemeningen som fackliga företrädare hade gentemot utländsk arbetskraft i Vaxholm som inte ville skriva på kollektivavtal. Jag vill vidhålla att det är ett acceptabelt att kräva att utländska företag arbetsförhållanden följer de svenska kollektivavtalen, men inställningen mot just utländska arbetare var i det fallet inte acceptabelt. Där är toleransen minst lika viktig. Men en mer globaliseringskritisk hållning, är det verkligen framtiden?

Debatten kanske blir en del i utvecklandet av den nya socialdemokratin i Sverige. Socialdemokraterna har ett delat problem i att man förlorat många väljare till högerpopulistiska strömmar som nu representeras  Sveriges riksdag. Men socialdemokratin har också tappat stöd i gamla traditionella grupper som nu börjar slå rot i den moderata rörelsen, exempelvis den starka medelklassen.

Man kan misstänkliggöra marknaden, men marknaden är inte mer svårhanterlig om man hanterar den på rätt sätt. Det handlar om att politiker tar sitt ansvar för att hålla de statliga finanserna i ordning, den bästa medcinen för att inte påverka marknaden negativt. Utmaningarna är många, men en mer konservativ hållning gällande invandring, gällande globalisering och synen på den starka statens inverkan är inte den bästa lösningen.  Frågan är dock hur dessa idéer nu kommer lyftas fram inom socialdemokratin. Är den bruna socialdemokratin som "Blue Labour"-idéerna ger ett sken av en utväg? Jag tror inte det. Misstänkliggörandet mot globaliseringen, en mer konservativ hållning till invandring är snarare något som kommer skapa mer misstänkliggörande mot yttre influenser. Är det verkligen det vi vill?

Bloggar: Edvin, Ekonomisten, Helena.
Media: AB, AB, AB, DN, DN, DN, Exp, GPSvD, SvD.