fredag, juli 15, 2011

Är det fel att påpeka att kej(s)aren är naken?

Det har kommit till min kännedom att Socialdemokraterna stör sig på att Moderaterna nu går ut och redovisar kostnaden bakom de löften som de eller rättare sagt Håkan Juholt har presenterat under sin tid vid partiledarposten. Eftersom inte de vill konkretisera var finansiering ska komma ifrån, vare sig från Juholt och hans vapendragare Tommy Waidelich, eller från det utskott där just skattefrågan är central, blir frågan om den bakomliggande finansieringen en relevant fråga. Kan inte de redovisa siffrorna får någon annan göra det åt dem.

Det är också ett störomoment att redovisa siffrorna bakom den argumentation som försiggår i den debatt som förs. Per Hagwall slog för ett antal dagar sedan hål på argumentationen kring barn med behov av glasögon, men som inte fått det på grund av ekonomiska skäl. Samma sak tas upp av DN:s ledarsida idag. När jag läser den bakomliggande matematiken blir jag än mer förbryllad kring den argumentation som kommer upp i debatten kring barnfattigdomen.

Inte nog med att summan blir fel i uträkningen:
"Majblomman har frågat föräldrar till barn i grundskolan om det har hänt att de under de senaste 12 månaderna har väntat med att beställa/hämta ut glasögon till sina barn av ekonomiska skäl.
Svar (procent):
• Ja, jag har väntat med barnglasögon av ekonomiska skäl 11
• Mina barn behöver inte glasögon/jag har hämtat ut glasögon 85
• Vet ej 8
Det är signifikant fler mammor (17 procent) som har tvingats vänta med att hämta ut barnens glasögon av ekonomiska skäl, jämfört med pappor (6 procent).
Ungefär vart tjugonde barn behöver glasögon. Det innebär att närmare 23 000 barn inte har fått nya glasögon det senaste året, trots att de har synfel och är i behov av glasögon."

Hela argumentationen blir här skev. Eftersom Majblomman redovisar att vart tjugonde barn behöver glasögon, bör det rimligtvis antas att lite mer än 45 000 barn behöver det. Om elva procent inte har fått glasögon av ekonomiska skäl är siffran hastigt nere på drygt 5 000 barn, grovt avrundat.

Det är nu detta som en del socialdemokrater upprörs av. Att granska argumentationen var tydligen inget som redaktionell media skulle ägna sig åt enligt dessa. Det passar sig att granska regeringens förslag och argumentation, men att granska argumentationen kring barnfattigdomen var minerad mark. Det är väl inte mer än önskvärt att kräva att om man bryr sig om en fråga eller ett samhällsproblem kan man väl vara ärlig och uppriktig i argumentationen. Speciellt om man tillhör ett parti som styr i en kommun som ligger i topp när det kommer till vräkningar av fattiga barnfamiljer. Viljan att belysa ett samhällsproblem var viktigare än att förhålla sig till sanningen.

Bloggar: Borgarpressen.