torsdag, juli 21, 2011

#Centerpartiet - Ut ur dimman, in i hetluften

" Det är förvånande att så många känner att det är värt att ta kampen om ledningen för ett sönderregerat parti med ideologisk pyspunka.
Det var länge sedan Centern var relevant."

"Centern ska välja Maud Olofssons efterträdare i öppen politisk debatt mellan flera kandidater. Det är en modell för framtiden. Politik handlar om värderingar. Därför måste människor som vill ha makt vara beredda att berätta hur de vill använda den."

Två oberoende S-märkta tidningar, Den övre Aftonbladet och den nedre Norrländska Socialdemokraten har tycks ha olika syn på ledarvalet inom Centerpartiet. Det är intressant, men jag förstår lite AB-ledares fascination över att skriva ner Centern. Det är den allmänna bilden av dagens socialdemokrati, att rikta fokus mot deras tidigare samarbetspartner. Centerpartiet må vara svaga i opinionen, men det är detta som man från S-håll riktar in sig på. Mycket av det kan faktiskt vara till Centerpartiets fördel.

Problemet med Centerpartiet de senaste åren har varit att man kanske har gjort sig lite för smala i vilka fokusfrågor. I regeringen är det de som har kontrollen över Näringsdepartementet, ett tungt departement och en del av en profilfråga för Centerpartiet. Dock handlar näringsliv om allt från storföretag till småföretag. Centerpartiet är sprunget mer ur det småskaliga än det storskaliga. Det är nya utmaningar för ett gammalt bondeparti som genomgått sin egen urbaniseringsprocess.

De tre kandidaterna faller i god jord. Ironiskt nog var det bara Anders W. Jonsson som presentera sig. Påtvingat eller förtydligande, vem vet? Dock är min känsla att Anders är den kandidat som dessvärre kommer att falla bort först. Kampen kommer stå mellan Anna-Karin Hatt från Gislaved och Annie Johansson från Värnamo. Två kvinnor från angränsande kommuner i hjärtat av Småland.

Utmaningen för framtidens Centerpartiet är just att bredda sig. Den anledning att man nu är ett mer urbant parti, som tagit röster i nya delar av landet gör utmaningen för Maud Olofssons arvtagare än mer viktig att anta. Intrycket av en öppen partiledarprocess, likt den som Miljöpartiet hade nyligen är en positiv faktor för just Centerpartiet.

Det är denna öppenhet som måste smitta av sig i resten av arbetet med att utveckla just Centerpartiet. Samtliga partier inom Alliansen måste inse att deras egen läxa kan de bara göra själva. Den resa som Moderaterna har gjort vid sidan av Allianssamarbetet är utmärkande. Moderaterna har breddat sig i delar av landet där de nästintill inte existerade förut men där man nu finns på allvar, ett exempel är Kalix.

Om Centerpartiet och även de andra allianspartierna inser vikten av att förtydliga sig själva kommer Alliansen bli mer dynamiskt och varje enskilt partis möjlighet att påverka kommer att stärkas. Som moderat anhängare kan jag bara hoppas att den öppna partiledarprocess smittar av sig på det fortsatta arbetet inom Centerpartiet. Det finns ju också några i det andra blocket som har all anledning att studera hur en öppen partiledarprocess går till.