onsdag, juli 20, 2011

Det framtida Centern och Sossar som bryr sig mer om dem än sitt eget parti


Förväntan och oro är två ord som hör hemma i den debatt som råder kring Centerpartiets framtid. Efter Mauds beslut till avsked får nu partiet en chans att allvarligt förändra sitt arbete, kanske inte förnya utan förtydliga sin roll i den inrikespolitiska hetluften. Jag hann knapp upp från sofflocket innan jag noterade att mina nätrotsvänner Johan och Peter hade ivrigt plinkat in sina första morgoninlägg på just temat Centern. Varför denna fascination kring ett parti som Centern från socialdemokratiska företrädare?

Mycket i historien handlar förstås om Centerns tidigare band med socialdemokratin. Bildandet av Alliansen i Högfors var en vattendelare och Maud Olofsson ville inte se något samarbete med socialdemokratin och den dåvarande partiledare tillika statsministern Göran Persson. Mycket av socialdemokraters förhoppning till Centerpartiets undergång ligger i detta, att de ska inse att det borgerliga samarbetet snarare tär än när på dem. Dock finns det skäl till oro, inte bland centerpartister utan hos socialdemokrater.

Grunden till det hela är partisekreterare Michael Arthurssons inlägg som svar till Leif Pagrotskys inhopp i debatten kring Centerns framtid. Förhoppningen handlar alltid om att Centern enligt Socialdemokraterna ska se det kloka i att försöka hålla nära band med dem, inte fokusera på allianssamarbetet. Problemet är dock att det är just socialdemokratin som tappar fotfästet. Det som jag var inne på tidigare är just den aspekten kring storstadsområdena. Arthurrsson pekar bra på ett område i Stockholm där Socialdemokraterna har varit starka, men där de nu tappar mark till Centern.

I det fallet är Centern medskyldigt till två av de tre dilemman som Michael Arthurrson radar upp. Centern var upphov till Alliansen som bröt Socialdemokraternas maktinnehav, Socialdemokraterna har tappat stor mark i storstäderna, bland annat till Centerns fördel och det faktum att Centern ingår i ett samarbete och inte Socialdemokraterna. Tre tydliga dilemman för Socialdemokraterna, kanske de borde nu fokusera mer på sig själva än just Centern.

När man läser stycken som mina vänner Johan och Peter har skrivit, andas de just den frustrationen kring att Centern ingår i just Alliansen. Johan skriver att "Med den skrivningen så har de permanentat sig i det ena blocket och kommer sannolikt över tid bli uppätna av de dominerande moderaterna.". Peter fyller på med "I mina ögon så är det en resa som kommer leda Centern ut ur riksdagen och med kraftiga försvagningar i de kommuner som under långa tider varit centerfästen.". Vi kommer säkert få höra dessa klagovisor i fortsättningen. Bilden är tydlig att Allianssamarbetet skapar oro vilket gör att man gärna vill skriva ner ett parti som just Centern.

Det som dock är det intressanta i denna debatt är att det handlar om en process där en ny ledare ska väljas. Tre kandidater ska presenteras imorgon enligt utsago på DN Debatt. Jag tippar att de två första namnen kommer bli Annie Johansson och Anna-Karin Hatt, den tredje får stå öppen mellan Anders W Jonsson och Andreas Carlgren. Det är dock imponerande att man till skillnad från socialdemokratin kan köra en oerhört effektiv och öppen process där alla distrikt kommer till tals. Det har även genomsyrats i Centerns Ungdomsförbund under de de senaste ordförandevalen där.

Där finns en punkt som Johan Westerholm önskar kunde har infunnit sig i den valprocess som Berit Andnor höll i. Kanske det vore läge att lägga lite fokus i allafall på den processen för bättre vetande tills nästa gång en ny socialdemokratisk ledare ska väljas. De brukar inte sitta särskilt länge nu för tiden. Vi får väl se hur det blir i nuvarande fallet.

Centern har en utmaning i att förtydliga sin roll, om den valprocess som nu inleds kan vara lika öppen och effektiv finns det kanske en viss förhoppning om att Centern kan bredda sig både i gamla som nya profilområden. Steget in storstan var inte dödsdomen för Centerpartiet, det var en vilja av förändring, att kunna bredda sig och göra sig attraktiv i nya väljargrupper, Centern måste få vara Centern, det måste få vara deras fokus för tillfället.

Bloggar: Göran, Kent, Magnus, Martin.
Media: AB, AB, Arb, GD, GP, Exp, SvD, SvT.