fredag, juli 22, 2011

Greklands kris, Euroländers ansvarstagande


Den landade till slut, EU:s krispaket till stöd för den grekiska ekonomin. 159 miljarder euro med stöd från privata banker i ett nytt räddningspaket. Grattis Grekland, nu är det ert ansvar att ta ansvar för era synder. Det är värt att notera, det tycks ha gjorts det alldeles för lite i debatten enligt mitt tycke, men i grunden är detta ingen eurokris. Grunden ligger i staters oansvar med sina offentliga finanser.

Den grekiska ekonomin har blivit sinnebilden för slarvig och oansvarig hantering av de offentliga finanserna, ungefär på samma sätt som Sverige blivit sinnebilden för respekt och ansvarstagande för de offentliga finanserna. Man hade hoppats att grekerna hade insett allvaret tidigare, intrycket är annorlunda. Grekland har levt en tillvaro som varit skadlig både för dem själva och som till slut påverkat resten av EU. Vi har låtit dem hållas, kraven på stabilitet kan inte undanhållas. Förhoppningen är att den förändringen nu sker.

Det är den förhoppningen som jag har kring både Grekland och resten av Euro-samarbetet. Kraven på stabilitet görs nu starkare och måste bli ännu starkare för att stå emot framtida kriser. På det sättet som Grekland har kunnat gömma sig och tro att andra ska ta ansvar för deras synder är det som gör detta till en kris som hela EU får ta ansvar för, därför påverkas Eurosamarbetet.

Om nu insikten av allvaret och insikten av att det är grekernas förmåga att ta ansvar som nu griper tag i dem har både vi och de fått en läxa kring vikten av stabilitet och ansvarstagande. Den som i fortsättningen sätter dessa principer ur spel ska vara beredda på konsekvenserna. En kris blir alltid värre om man inte inser allvaret själva. Då får andra ta ansvar, det scenariot är ingen acceptabel utväg i längden.

Media: AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, SvD, SvD, SvT.