fredag, juli 22, 2011

Hatt-en av, nu börjar processen

Processen har inletts på allvar. Jag har nu under morgonen fått ytterligare inblick i de tre kandidater som nu ställer sig till förfogande för Centerpartiets medlemmar för att leda ett parti i behov av förändring och förtydligande. Förtydligande är säkerligen det viktigaste ordet för en centerpartist, till följd av Centerpartiets egen valanalys är det just detta ord som är det centrala i Centerpartiets förändringsarbete. Kraven på tydlighet är stor från medlemmarna. Till följd av detta tar jag del av en av de två kandidaterna som jag och många ser som den mest troliga slutkandidaten.

Mitt intryck av Anna-Karin Hatt fick sig en funderare när jag noterade hennes svar i TV4 Nyhetsmorgon. Hatt var den enda av de tre kandidater som inte tyckte att Centerpartiet hade varit för otydliga. Domen från väljare och medlemmar inom Centerpartiet är en helt annan. I det avseendet har Annie Johansson och Anders W. Jonsson en fördel. I och med deras deltagande i den interna valanalys som gjordes är de väl medvetna om medlemmarnas synpunkter och önskemål om förändring av partiet. Det fråntar dock inte Anna-Karin Hatt hennes position som en av de två stora favoriterna.

Alliansens gröna röst är det epitet som brukar sättas på Centerpartiet. Sveriges första miljöparti bör ta chansen att bli Sveriges enda och mest relevanta miljöparti. Skämtsamt brukar det sägas att det bästa med Miljöpartiet är deras namn. Innehållet är dock det viktigaste, där pekar Hatt på en viktig punkt. En av de mest vitala punkterna i en omställning till ett mer hållbart samhälle är att göra det lönsamt. Det ska löna sig att vara miljömedveten, det ska kosta att smutsa ner.

Anna-Karin Hatt framstår som den socialliberale kandidaten i racet. Tydlig fokus på på den enskilde individens rättigheter kontra politiskt förmynderi, att fördela resurserna till de som behöver dem mest framför en generell fördelning som inte tar hänsyn till individuella behov, det är några av punkterna.

Min största önskan är trots allt det allmänna kravet från väljare och medlemmar inom Centerpartiet, kravet på tydlighet. Centerpartiet har brottats med problemet att de har varit för otydliga för att bli relevanta för väljarna. I konkurrensen att bli en tydlig röst inte bara inom Alliansen, utan att också framstå som den gröna rösten i konkurrens med exempelvis Miljöpartiet blir kraven på tydlighet vitala för den nya partiledningen.

Anna-Karin Hatt kommer säkert inse detta under sina resor i bland medlemmarna i Sverige. Det är nu som hon och de andra kandidaterna står till förfogande. Är hon tydlig med vad hon vill och inser vikten av tydlighet i ett parti som har saknat just detta, finns chansen att det är just Anna-Karin Hatt som är Mauds arvtagare. Intresset för det nya ledarskapet är noterbart, bland anhängare som bland motståndare. Jag får hoppas att kandidaterna tar råd från rätt håll.

Bloggar: Kent, Mikael, Sebastian.
Media: DN, Exp, SvD.