måndag, juli 25, 2011

Post Utöya - Allas vårt ansvar att motverka hatretoriken

"Nej du, det som hände i Norge är en av i raden av mörka kapitel i högerns historia. Du har vänt tesen som om Socialdemokratin födde upp denna högerextremist. Faktum är han är produkt av aggressiv och inhuman politik som i Sverige moderater står för. Det som de borgerliga vill uppnå med någorlunda "fredliga" metoder gjorde Breivik med hänsynslöst våld. På den stora arenan då ser vi hur högern för dialog, främst genom bomber och våld över allt som står i vägen för kapitalismens framfart då samhällena krossas och ens folk förslavas. Tror att detta monster har fått inspiration just från det agerande högern gör runt om i världen. Så slippa gärna demagogi och låtsas tanke om dialog när i själva verket då kör högern i förfall allt och alla som står i vägen." - Signatur "abr" på från gårdagens inlägg, en kommentar som av misstag föll bort vid en uppdatering.

I många avseenden kan en del argument inte ses som hatargument. Men ibland kan de ge grund för ett ökat hat mot vissa. Ibland kan vissa uttalanden inte ses som direkta hot som skulle verkställas, men det finns folk som kan inspireras utav dessa uttalanden. Den tunna linjen mellan kärlek och hat är en skör linje. I en stund som denna finns dock en förhoppning om att vi som värnar de demokratiska och frihetliga värdena sätter kärleken till våra medindivider främst. Att ideologiska skillnader inte gör en grund för hat gentemot en annan utan en grund för en öppna och konstruktiva diskussioner.

Ovanstående kommentar är ytterligare ett bevis på argument som inte behövs i en tid som denna. Vissa finner en anledning att köra "guilt by association". Att gå så långt att man vill sammanlänka den svenska regeringen med det illdåd som har skett i Oslo och på Utöya har jag svårt att acceptera. Just grogrunden till extremism finns överallt. Vi kan peka på ett parti som vill spela på oron kring hotet från det mångkulturella samhället, vi kan peka på förtroendevalda politiker som tycker att moderater förtjänar inget annat än bly och att framträdande ledarskribenter ska avrättas. Dessa ord och argument finns överallt, det finns ingen anledning att skuldbelägga någon, men hur dessa argument lyfts fram i ljuset är ett ansvar hos oss alla som inte accepterar detta språkbruk, som värnar en öppen, tolerant och deltagande demokrati.

Extremismen i samhället är en form som räds just det som vi värnar. De är ljusskygga varelser, som oftast räds att visa sina ansikten öppet, som driver sin agenda i det dolda och som finns överallt, på öppna gator, på digitala forum och i kommentatorsfält. ABB var just en sån produkt, en kommentatorsfälts- och digitalforumsextremist som hade en agenda att sprida sitt hat och inspirera andra att anamma det hat och den intolerans som just Breivik besatt.

Att vara vaksam på just dessa åsikter är minst lika viktigt som att värna den öppenhet, tolerans och det deltagande som vi alla värnar. Vissa kan sluta sina gränser och öka den statliga kontrollen. Norge har kommunicerat en annan agenda, öppenheten och demokratin ska värnas, på samma sätt som den ska värnas i Sverige. Extremismen motverkas bäst om vi som värnar om öppenheten och toleransen håller vid dessa värden. Linjen mellan kärlek och hat är tunn, öppenheten och toleransen är vital för att inte sudda ut den utan hålla den fortsatt stark.

"When a person turns to wrong
Is it a want to be, belong?
Part of things at any cost
At what price a life is lost
....
There's a thin line between love and hate
Wider divide that you can see between good and bad
There's a grey place between black and white

But everyone does have the right to choose the path that he takes" - Iron Maiden - The thin line between love and hate (2000).

Media: AB, ABAB, ABABDN, DN, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvT, SvT, SvT.