fredag, juli 22, 2011

Terrorn är blind- friheten blundar aldrig

Tangenterna smattrar inte lika friskt som man hade hade önskat. En förhoppning om en trevlig kväll men en vän från gymnasietiden präglades av en tropisk sommarkväll, en kväll där värmen som omslöt alla människor i Stockholmskvällen hade förtjänat en bättre plats. Insikten av att terrorn som ständigt är närvarande, lika tyst som skoningslös den är när den gör sig känd. Medvetenheten om vår sårbarhet är lika stor som vår vilja att värna vår frihet till vårt liv.

Vår närhet till vårt grannland i väst är det som förbinder oss till ett broderskap till vår före detta unionsvän. Ett broderskap som präglar vår önskan om ett förhållande som bygger på både närhet och humor. Medvetenheten är stor om alla de tillfällen då man gjort sig lustig om sina grannar i öst. Om alla de tillfällen som man har stört sig på de framgångar som norrmännen har rönt vid de tillfällen då våra svenska kombattanter inte har stått pall, jag tänker främst sportsligt.

Det är just detta som gör vårt förhållande till vårt grannland i väst så unikt, ett land som erhöll sin egen nationella frihet för lite mer för än hundra år sen, friheten att forma sin egen framtid. Friheten är det återkommande begreppet, det är det vi kan utgå är ett angrepp emot, tills vi får reda på frågan, Varför?

Attacken mot Norge, mot regeringsbyggnaden som mot oskyldiga ungdomar, deltagare på ett politiskt läger, arrangerat av det norska Arbeiderpartiets ungdomsförund river sår i själen hos norrmänn som nordbor, som hos människor som vägrar att stå tillbaka för demokratins och frihetens ideal.

Tills vi vet anledningen kan vi bara anta, utifrån de som har fått offra sina liv, detta är en attack mot den norska regeringsmakten som mot de som vill ta del av de demokratiska friheterna. Detta är en attack mot det begrepp som vi alla håller kärt. Friheten är det ord som alltid kommer att stå oss närmast. Oavsett om terrorn kan vara blind, blundar aldrig friheten för sitt syfte.

De bevingade ord, nedskrivna av en person vars åsikter vanligtvis skiljer sig från mina, förblir de ord som förblir de ord som präglar denna tropiska natt. Attacken mot Norge kan inte ses som något annat än attacken mot friheten, friheten om att göra vår röst hörd, oavsett vem som har skäl att tysta vår kamp för friheten.

"Du är det finaste jag vet
Du är det dyraste i världen Du är som stjärnorna Som vindarna Som vågorna Som fåglarna Som blommorna på marken Du är min ledstjärna och vän Du är min tro, mitt hopp, min kärlek Du är mitt blod Och mina lungor Mina ögon Mina skuldror Mina händer och mitt hjärta Friheten är ditt vackra namn Vänskapen är din stolta moder Rättvisan är din broder Freden är din syster Kampen är din fader Framtiden ditt ansvar"

Media: AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD, SvD, SvT.