söndag, juli 24, 2011

Utöya - Ett nytt sår i socialdemokratins själ

Socialdemokratin har fått ett nytt mörkt kapitel i sin historia. Kampen för de värden som man tror högt på möter alltid motstånd från någon som tycker annorlunda. I en demokrati är det rent naturligt att man vardagligen möter någon annan som tycker på ett helt annat sätt än en själv. Tragiskt nog finns det de personer som tycker olika, men som inte räds att använda andra medel än det fria ordet. Diktaturen har sina förtryckare, demokratin har terrorister, båda förenas i rädslan mot de som vågar tycka fritt.

Socialdemokratin har präglat många människor. För mig blev det tanken om andra idéer för samhället utveckling och jag älskar varje stund då jag får tillfället att fritt utöva mina åsikter, med samma engagemang som mina politiska motståndare. Dock finns avarterna där, de som inte tolererar detta men som räds att öppet göra sin röst hörd. De finner alltid en annan mer tragiskt utväg.

Där möter vi alla som inte räds det fria ordet detta motstånd, denna aggretion från de som sätter andra medel framför att öppet och fritt uttrycka sin mening. Dessvärre har socialdemokratin varit speciellt utsatt. De ideal som de förmedlar och som har präglat samhället i sig och som de flesta ställer sig bakom, öppenhet och tolerans, viljan av att välkomna alla att delta är de ideal som räder många de mörka krafterna som finner en annan utväg att bekämpa dessa ideal.

Olof Palme, Anna Lindh offrade sina liv för att de trodde på det fria ordet, tron på öppenhet och tolerans, att de saker som de slogs för var en del i kampen för de kärnvärden som vi tror på. Ungdomarna på Utöya var en ny generation som skulle fortsätta föra ut de idealen men som för tidigt mötte vreden från en som hatade deras kamp.

Mitt i allt hat är vi medvetna om att bemötandet av det hat som präglar vissa bemöts bäst av kärlek, öppenhet och tolerans. Det är just kärleken som är central, jag älskar varje stund jag kan bemöta mina politiska motståndare med ord och tankar. Socialdemokraterna är en av mina meningsmotståndare, men deras ideal är några som även präglat mig, öppenhet och tolerans gentemot andra. Jag kommer aldrig bli en socialdemokrat, men jag kommer vara glad varje stund det finns en socialdemokrat där som vill fortsätta diskussionen om hur vi bäst kan utveckla samhället.

Media: AB, AB, AB, AB, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, Exp, Exp,GP SR, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, SvD.