lördag, juli 02, 2011

Vad har inte Juholt ambitioner om?

Jag börjar alltjämt fundera kring scenariot när Håkan Juholt inte ska använda uttrycket "Jag har högre ambitioner....". Senast i raden är hans debattsvar på Ylva Johanssons artikel där hon som kandidat för ordförande för S-kvinnor drar lans inåt i partiet för en ny jämställdhetspolitik. En bra genomgång av de punkter som Johansson radar upp finns att läsa här. Det är dock frågan kring alla de ambitioner som Juholt nu har. Hela hans positionering under vår och försommar har handlat om att Juholt har "högre ambitioner" om vilken fråga som kommer upp på dagordningen. Jag missunar honom inte detta, men detta uttryck har blivit något av en floskelstämpel då de konkreta förslagen uteblir.

"Först i ett jämställt samhälle är alla människor fria att utvecklas såsom de själva vill.". Jag tycker att den individuella friheten är det viktigaste när det gäller att forma politiken. Friheten ska forma politiken, inte tvärtom. Det Juholt nu radar upp är precis det som är tvärtom. Han vill fortsatt fördela föräldraförsäkringen, han vill kvotera i bolagsstyrelser. Det som handlar om att öka könens lika rättigheter och skyldigheter handlar här snarare om att reglera vad som ska få vara och inte ska få vara.

Det var ungefär som Göran Hägglund sa i sitt installationstal på Kd:s Riksting, "Om det ändå rör sig: reglera det.", och så vidare. Detta var några av Håkan Juholts ambitioner för jämställdhetspolitiken.