måndag, juli 18, 2011

Varför hemkört när du kan få det hemkört

Carl B Hamilton ger inte sken av en drog eller alkoholliberal politiker, trots hans hemvist i det parti som borde ses som det liberala alternativet. Systembolagets överlevnad räddas utav det stora stöd de sägs ha hos befolkningen. Vi som förespråkar en annan ordning kämpar i motvind. Monopolet lever alltjämt vidare och Hamilton ser nu en lätt medelväg i denna diskussion. I stället för att fokusera på Systembolagets distributionsmonopol i sig ska diskussionen nu handla om att utveckla den.

Förslaget till hemkörning av varor är en intressant punkt. Det finns säkert många människor som är för monopolet, men som irriteras av snäva öppettider och ibland långa köer. Ansvaret för att uppbära ett monopol handlar om att man följer de direktiv som ges. Ett direktiv måste vara Systembolagets förmåga att ge service av högsta kvalitet. En produkt ska inte vara svårare att hämta hem än en produkt som finns i det ordinarie sortimentet.

Samtidigt finns aspekten folkhälsa där. Systembolagets monopol finns just på grund av ett folkhälsoskäl, jag tänker inte försvara monopolet, men vill peka på att de som uppbär monopol med folkhälsoaspekten som grund har ett ansvar att leva upp till det.

Nu handlar det om en tjänst där människor ska kunna planera sina inköp och kunna få hem på ett enkelt sätt. Hamilton vill peka på att det inte handlar om ren spontanfylla, då finns ju butikerna där redan. Detta handlar om en service som ska levereras av Systembolaget om de kan leva upp till sina direktiv om just folkhälsoaspekten.

Systembolaget har nu en helt annan position. Med hänsyn till privata vinimportörer och det privata inforslandet från speciellt Danmark och Tyskland blir situationen en helt annan. Systembolaget kan inte bara hävda sin position, de måste utveckla den för att serva människor på bästa sätt samt att ge dem ett skäl till att handla sina alkoholprodukter på hemmaplan.

Bloggar: Högberg är positiv, Lasse tycks medvetet ha missförstått.
Media: AB, DN, Exp, SvD.