måndag, augusti 22, 2011

40 år av förtryck - 40 år av demokrati?

"Ta denna natt och festa in en ny tid" Ett citat hämtat från Fredrik Reinfeldts segertal på valvakan 2006. Det libyska folket har anledning att fira att 40 år av förtryck är över. Men som Reinfeldt sedan fortsatte, "men kom ihåg att morgon vaknar vi till ett Sverige där vi ska ta ansvar" pekar detta även på att det libyska folket också kommer vakna upp till en ny libysk vardag där de ska ta ansvar för att bygga något som vi häruppe redan har tagit för givet. 40 år av förtryck ska bytas mot åtminstone 40 år av demokratisk uppbyggnad.

Den stora utmaningen är förstås att förmågan att kunna ena den stora skaran klaner som nu kommer ha sitt ord med i uppbyggandet av ny libysk regering. Berberna som tillsammans med araberna utgör mer än 95 procent av den totala befolkningen. Berberna som tillhör de som först tog avstånd från Khaddafiregimen har under den förbjudits att bland annat prata sitt språk amazi, dessutom har Khaddafiregimen förbjudit all form av ickearabisk litteratur.

Utmaningen är också hur demokratiseringsprocessen ska hanteras av de 12 olika grupperingarna inom den libyska oppositionen som har stridit gentemot Khaddafiregimen. Två av dem är Islamic Fighting Group och Libyan Baathist Party. Den ena med nära kopplingar till Al-Qaida, den andra med band till den förra regimen i Irak under Saddam Hussein. Detta ger också en del anledning att peka på att försöka belysa de krafter som verkligen vill bygga en demokratisk vardag i Libyen.

Om jag vill dra en parallell gör jag det med USA:S stöd till talibanmilisen under Sovjetanfallet mot Afghanisatan 1980. En milis som sedan bedrev ett mångårigt förtryck mot sin befolkning och som utgjorde en bas för de krafter som senare låg bakom attacken mot USA den elfte september. I detta avseende kan utvecklingen i Libyen också gå i en totalitär riktning. Bara för att en förtryckande regim har fallit innebär det inte att demokrati kommer per automatik. Understöd från omvärlden behövs för att bygga demokrati och stabilitet.

I det avseendet, medan det libyska folket fortsatt firar regimens fall, bör omvärlden också inrikta sig på att ställa om sitt stöd till situationen i Libyen. I sinom tid kommer även Sverige se över sin insats, om behovet av mer humanitära insatser för att understödja uppbyggandet. Behovet av att underbygga och skydda den demokratiska utvecklingen kommer också bli ett gemensamt ansvar. Att fälla regimen kan tyckas lätt, att bygga en demokratisk ordning är den stora utmaningen.

Bloggar: DagenFredrik, Jinge, NemokratiRadikalen, SnällmanUSA-bloggen, Westerholm.
Media: ABAB, AB, ABDNDNExpExpExpSR, SvD, SvDSvDSvD.