lördag, augusti 27, 2011

Ansvarstagande gör huset Sverige starkt

Egentligen borde man gnälla på regeringen inte gör mer för att stärka konkurrenskraften och bidra till mer investeringsvilja och kapitaltillströmning. Att sänka inkomstskatter, att göra något åt den förargliga värnskatten, att bygga en bättre politik på området bostadsbyggande. Dock är verkligheten påtalande i sig, marknaden fungerar alltjämt som en random walk, att politikens roll i att hantera marknaden har haft betydelse har visat sig under de senaste åren. Den politiska klåfingrigheten, från att driva en politik där alla skulle få möjlighet att låna till sitt boende till att driva igenom stora stimulanspaket för att boosta ekonomier utan nämnvärd effekt.

Tanken i det hela är att politikers största ansvar är att hushålla med de gemensamma resurserna. Vissa vill likna det här vid att regeringen hanterar detta i som om Sverige vore ett fallfärdigt hus. Regeringens ovilja att investera offentliga resurser är att inte ta ansvar. Dock ska vi veta att det är just huset Sverige som har stått bäst emot de finansiella stormar som rått. Och om det finns ett hus måste det finnas en stabil grund. I brist på en stabil grund blir även det mest stabila huset underminerat. Det vissa snarare vill är att underminera svensk ekonomi.

De gemensamma resurserna är begränsade, något man måste inse om man ska bli trovärdig i det avseende som kallas för ekonomi. Ambitionen är att få fler att bidra, att bygga den gemensamma skattekakan större. Välfärden byggs bäst tillsammans med en stark privat sektor. Sveriges attraktivitet konkurrenskraft är den vitala för att människor vill investera med sina pengar, en attityd som lockar till sig kapital och inte skrämmer bort den genom klåfingrig politiskt agerande.

I våras var läget ett helt annat, nu kommer Alliansens viktigaste löfte till väljarna ha en stor betydelse. Anders Borg vet mycket väl att om regeringen fallerar i just den frågan där man är starkast i kommer fallet att vara högt. Dock är alternativet några som har gjort det klart att det finns inga gränser på vilka löften man vill driva igenom. Viljan att ge allt till alla på en och samma gång har gått före det ansvarstagande som nu krävs.

Den som nu vill satsa mer än det utrymme som finns får senare ta ansvar för de konsekvenser som riskerar komma. Skattehöjningar och nedskärningar i välfärden är något som många andra länder får ta till, i Sverige har detta scenario undvikits. Därför står både huset Sverige starkt, inte minst med att den fortfarande står på säker mark, än så länge. Vid brist på ansvarstagande undermineras svensk ekonomi, då hjälper det inte hur starkt huset är.


Bloggar: EkonomistenJohanKent, Roger.
Media: ABDNDN, SvD, SvD, SvD.