fredag, augusti 26, 2011

Attefall har mycket kvar att göra

Likt andra personer hade jag hoppats på att det fanns anledning för bostadsminister Stefan Attefall att ångra det olyckliga utspelet som han gjorde tidigare i veckan angående studentbostäder i populära studieorter. Dock känner jag likt människor över parti- och blockgränser att de senaste utspelen inte har varit övertygande av en person som har det högsta ansvaret för en av våra viktigaste inrikespolitiska fråga, bostadsbyggandet.

Kraven på förenklingar har varit tydliga. Det handlar dels om byggmomsen, det handlar dels om fastighetsskatten på studentbostäder och hyresrätter. Men det är också enklare regelverk vilket Attefall framhåller. Dock blir jag förbryllad när en Alliansminister går ut och förklarar en riktad skattesänkning för studentbostäder för subvention. Minskad skatt är inget annat än minskad skatt, ingenting som staten betalar ut till byggföretagen utan en minskad kostnad för byggföretagen.

Just behoven av hyresrätter och studentbostäder är de mest vitala. I söndags aviserade Socialdemokraterna ett förslag om att lagstifta om blandade boenden. Jag är av den uppfattningen att detta beslut måste helt och hållet ligga på kommunerna i deras stadsplanering. Dock finns det ett behov av olika typer av boendeformer. Ombildningen av hyresrätter i Stockholm har exempelvis frigjort resurser till bostadsbyggande av nya hyresrätter, men byggande av nya hyresrätter och studentbostäder måste kunna stå på egna ben. Där behövs enklare regler OCH lägre beskattning.

Om Attefall vill övertyga i bostadsfrågan finns det några punkter som han kan lyfta i regeringsförhandlingarna. Förutom att förenkla regelverken för bostadsbyggandet finns det några viktiga punkter:

  • Slopad fastighetsskatt för hyresrätter
  • Slopad fastighetsskatt för studentbostäder
  • Översyn av byggmomsen.
Problemet med miljonprogramområdena var att man i mitt tycke förbisåg mycket av det faktum kring dessa bostadsområdenas underhållsbehov. Möjligheten för hyresvärdar att kunna skattefritt kunna sätta av till framtida upprustningar av fastighetsbeståndet är ett annat område. Regeringen har all anledning att skapa en rivstart för bostadsbyggande genom att göra det enklare och billigare att bygga. Det finns en rad önskemål genom just lägre beskattning och enklare regelverk. Några av dessa förslag finns som sagt ovan, det är bara för Attefall att ta tag i problemet.

Bloggar: Edvin, Lotta.
Media: DN, SvD.