onsdag, augusti 10, 2011

En folklig markering mot vreden

Vreden är stor, men även vreden mot de som förstör för andra är stor. Att möta vrede med ännu mer vrede är i sig inte konstruktivt. Dock finns det positiva förtecken. När boende i Tensta och Rosengård säger ifrån, markerar att de personer som förstör inte representerar deras stadsdelar, markeras även ett avståndstagande. Många människor värnar om sitt närområde, i många avseenden är de stolta att bo där de bor. Erfarenheterna från när partivänner åker ut och för dialog är en helt annan bild än den som media kommunicerar.

Viljan av att gå ihop och markera mot våldet och de vandaler som skämmer ut sig utmärker sig ibland i positiva ordalag. Storbritannien befinner sig i en svår tid, med massiva nedskärningar efter ett regeringsinnehav som sänkte brittiska offentliga finanser i botten. Britterna har annat att fokusera på än just det oacceptabla våldet. Det markeras även av den vilja och den ideella uppslutningen när människor går ut och städar upp efter den oreda som några av deras landsmän har ställt till med.

Tillsammans, på sociala medier som Twitter och Facebook markeras nu motståndet mot att dessa vandaler förstör allt i sin väg, visar en bristande respekt för det gemensamma samhället. Kampen mot utanförskapet, mot orättvisorna och ett samhälle där människor ges möjlighet att växa efter sina egna förutsättningar har inga goda förutsättningar om det görs utifrån att hat och våld gentemot det gemensamma samhället tar sina uttryck.

Politiken har tagit sitt avstånd i sedan länge, Socialdemokratin gjorde en markering i sin ungdom, gentemot den autonoma och de våldsbejakande miljöerna. Det fanns en annan kamp att föra, mot de orättvisor som de såg. Britter markerar nu mot de våldshandlingar som sker. Oavsett politisk övertygelse finns en vilja att markera mot det som sker, kampen för ens politiska övertygelse har aldrig en förutsättning om den utförs med våldsamma förtecken.

Bloggar: Kent, Radikalen, Snällman, Tokmoderaten.
Media: AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD, SvD.