tisdag, augusti 09, 2011

Exit Ohly den levande citatmaskinen

"Vi får aldrig acceptera ett demokratibegrepp som står höjt över klasskampen."
"När upphörde de socialistiska staterna i Östeuropa att spela en positiv roll för den västeuropeiska arbetarklassen inställning till socialismen?"
"Kuba är ett fantastiskt exempel på hur man under mycket fattiga förhållanden kan uppnå folkligt deltagande och ekonomisk rättvisa."
"Jag är både kommunist och demokrat."
"Jag skulle välja Castro före Blair om Castro ställde upp i ett allmänt val, men problemet är att gör han ju inte."
"För mig är demokrati inte enbart demokratiska fri- och rättigheter i form av mötesfrihet, yttrandefrihet, strejkrätt m.m. Demokrati måste också innefatta avskaffandet av utsugningen och klassförtrycket. Med en mer fullständig syn på demokratin så blir det inte så enkelt längre att fördöma de socialistiska staterna som odemokratiska."
"Marxism-leninismen är ett bra, riktigt och viktigt begrepp."
"De socialistiska staterna har i motsats till de imperialistiska staterna ett objektivt intresse av freden. De socialistiska staterna tvingas att rusta för att inte riskera sin egen utplåning."
"i ett samhälle som vårt där kommunisterna framställs som odemokratiska, Sovjetunionen som en diktatur .."


Samtliga citat är friskt lånat från Wikiquote och belyser en del av Lars Ohlys politiska karriär. Nu ska vi inte vara oseriösa och påstå detta som ideal under Lars Ohlys tid som partiledare för Vänsterpartiet. Mycket kommer förstås från en tid då Ohly hängav sig till de kommunistiska och totalitära idéerna som formade svensk vänster under 70- och 80-tal. Sedan ett par år tillbaka har Ohly viljat distansiera sig från just kommunismen som ideal. Dock har han inte riktigt undgått epitetet. Nu lämnar den siste kommunisten den svenska inrikespolitiken.

Den rikskände SJ-konduktören har hållit vid löftet att han kommer att återgå till sin gamla tjänst. Detta hedrar honom förstås att han håller vid sina principer, förtroendeuppdrag är trots allt något som man inte ska ta för givet. I en tid då det oftast diskuteras kring det faktum att före detta riksdagspolitiker uppbär den statliga inkomstgarantin utan att istället för att återgå till det vanligt arbetslivet är Ohly ett positivt undantag.

Nu sträcker sig inte hyllningarn av Lars Ohly särskilt långt mer än detta och det faktum att han är en hängiven supporter av Djurgården. Jag och Ohly har ju alltid befunnit på var sin sida av den politiska spelplanen, långt från varandras uppfattningar. Idag fick jag även tillfälle att hålla med min socialdemokratiske bloggkollega Westerholm som har befunnit sig i lite trätomål med mig under de senaste dagarna. Johans familjs historia från finska befrielsekriget, likt min vän Tokmoderaten med sina estniska rötter förenar dem och mig i skepsisen för den ideologi som Lars Ohly har hängett sig till.

Det fanns dock en positiv sak till med Lars Ohly. Han besitter också en fantastisk retorisk förmåga, inget dock som gör hans politiska agenda, men ändå. Ohly har alltid varit ett intressant inslag i de partiledardebatter som jag har följt. Idag blev allting plötsligt lite tråkigare. Ohly kommer inte ställa upp till omval. På något sätt kan jag ändå sakna Ohly, men vi kanske möts någon gång, på ett tåg med en destination någonstans i Sverige.

Bloggar: EkonomistenKrassman, HolmqvistKjellberg, MartinPatrik, Peter HRadikalen, SebastianSoilander, ViktorZaramis.
Media: AB, AB, AB, DN, DN, DN, Exp, Exp, Exp, SvD, SvD.