fredag, augusti 12, 2011

Hösten nalkas och även en ekonomisk sådan

Det känns lite smådeppigt ibland att notera nedfallna löv på marken trots att det knappt är en vecka sen man återkom från sin sommarsemester. Steget från vinter till sommar tycks vara drastisk, likadant påminns vi återigen om att vi går in i en mörkare och kallare period rent vädermässigt. Våndan inför färre ljusa timmar kompenseras med att man försöker ta tillvara på den tid som råder för tillfället. Dock har fokus varit mycket på hösten redan under en lång tid. Den blir mer påmind av de ekonomiska förutsättningarna som påverkar även den svenska ekonomin.

I valet 2010 var förutsättningarna helt annorlunda en den bild som jag tycks få nu. För Sveriges del fanns då en förhoppning om djupare reformer då tillväxtsiffror pekade starkt uppåt, ett resultat av den återhållsamhet kring den ekonomiska politiken som Sverige förde. Följderna av de statsfinansiella kriserna sätter prägel på även ett ansvarstagande land som Sverige. Tillväxtpotentialen blir mindre, kraven på återhållsamhet blir större då ett exportberoende land som Sverige.

Ansvar för de offentliga finanserna och en skattepolitik som ger människor ökad ekonomisk frihet är en balansgång. Den här gången är möjligheterna och medlena mindre för många länder. Kvittot på det är de statsfinansiella kriserna. Det är klart att vissa vill påstå att den svenska regeringen agerar annorlunda med tanke på de parlamentariska förutsättningarna. Men jag har svårt att ta tillvara på den kritiken från folk som inte tycks besitta särskilt mycket kunskap när det kommer till ekonomi. Den parlamentariska situationen är betydande, men som Svenskan pekar på, det finns ingen anledning för regeringen att agera som oppositionens gisslan.

Bloggar: Ekonomisten, Hökmark.
Media: ABDN, Exp, ExpSvDSvD, SydSv.