fredag, augusti 26, 2011

I slutet måste alla ta sitt eget ansvar

Jag har medvetet undvikit att kommentera och reflektera kring opinionsmätningar under en längre tid. Dock finns ett visst intresse kring den senaste. Det råder ingen tvekan om att den senaste tiden har gett effekter på den allmänna opinionen. Medvetenheten om att Alliansen vid ett cementerande av dessa siffror i ett officiellt valresultat skulle innebära en betryggande majoritet i riksdagen, grusas också lite av medvetenhet av två partiers bortfall. Erfarenheterna från Norge tycks enligt Synovate ha lett till Sverigedemokaternas fall.

Det finns dock en rad utmaningar för framtiden. Svaren på hur de krisande partierna ska ta sig upp på säkrare mark är svar som bara de kan förmedla. Två av dessa partier befinnner sig som bekant i en partiledarprocess. Det är Centern som för tillfället imponerar med sin öppna process med tre tydliga kandidater som åker runt i Sverige, debatterar, för dialog med medlemmar och söker deras stöd. Vänsterpartiet tycks vara inne på samma linje med en liknande process. Det som Miljöpartiet gjorde var något som Centern anammade och gjorde till något bra. I sinom tid borde detta smitta av sig, den nye partiledaren kommer dock ha ett stort ansvar att forma både partiet och dess politik för att nå ut bättre till väljarna.

Kraven på att forma en tydligare politik för de partier som inte når ut tillräckligt kan inte heller grunda sig i kritiken mot att vissa partier tar fokus och är de som gynnas/missgynnas i opinionen. Moderaterna är i en position för att de tog lärdom av ett nederlag och omformade både partiets profil och sitt sätt att bemöta samhällsfrågorna. Socialdemokraterna söker fortsatt efter svaren på konkret politik, i skuggan av dem har Miljöpartiet blivit det mer attraktiva alternativet, inte minst i Stockholmsområdet. Hur Juholts allt tydligare vänsterprofil kommer påverka Vänsterpartiet är en fråga.

Det som blir utmaningarna för de krisande partierna är just att hitta en tydligare profil. Att Sverigedemokeraterna som Vänsterpartiet hamnar under spärren får landa i en stilla önskan om att det i framtiden realiseras i ett valresultat. De kära Allianskollegorna Centern och Kristdemokraterna är dock ett större intresse. Dock kan inte någon annan formulera för dem hur de ska kunna stärka sig själva. I slutet är det är det just de som måste ta sitt ansvar och formulera sin politik och hur de ska möta både väljarna och samhällsfrågorna. En kris kan ibland vara till nytta, det vet mitt eget parti något om.

Bloggar: Göran, ImikeKulturbloggen, Martin, Tokmoderaten.
Media: ABAB, DNDNDNDNExp, GP, SvDSvDSVT.