söndag, augusti 21, 2011

Idag skina solen på Juholt eller?

Inget är ibland bättre än den där första slurken av morgonkaffet. Dags att reflektera och blicka framåt, Reinfeldts tal igår var återhållsamt, Juholt har gett en helt annan bild. För en partiledare som precis blivit varm i den betonggrå kostymen med den illröda slipsen finns det förstås andra ambitioner vad han vill göra med landet men även sitt eget parti. Juholt har högre ambitioner om mycket, det är inte svårt att förstå, det hade varit konstigt om hans plan både för Sverige och partiet hade varit ambitionslöst. Att döma av responsen tycks hans förändringskapital vara högt. Det är frågan om förändrginen är mot något nytt eller tillbaka till de socialdemokratiska glansdagarna dit många fortfarande längtar tillbaka.

En ny stridsfråga blossar upp. Ambitionen om att göra pensionerna till en stridsfråga gick i stöpet då stora fackliga företrädare gick i emot hans önskan. Pensionerna är en så pass stor fråga att det skulle vara riskabelt att göra den till både en strids- eller valfråga. Inte minst med dess breda förankring bland riskdagspartier och fackliga företrädare.

Jag blir dock intresserad kring frågan om just bostäder, frågan som hägrat samtliga partier i riksdagen. Byggandet är ett problem och just bristen på en effektiv bostadspolitik har saknats i båda läger. De rödgrönas senaste utspel om byggsubventioner gav inte mycket då den subventionen bara täckte en procent av det totala kvadratmeterpriset för byggande.

Dock blir jag intresserad över vad Juholt tänker lyfta för ambitioner, eller rentav förslag. Idag finns ett tydligt problem, den höga kostnaden för bostadsbyggande. Till skillnad från Tyskland där skattebördan är runt 40 procent för bostadsbyggande är den i Sverige runt 60-65 procent. Lösningen ligger självklart genom att göra det billigare och enklare att bygga. Att sänka momsen på bostäder och bostadsbyggande, göra det mer förmånligt för underhåll av till exempel hyresrätter är några exempel.

Fastighetsskatten är ett problem som även tynger hyresrätter, det skulle Juholt kunna lyfta, ett annat ämne är ROT, där vet jag att Socialdemokraterna fortsatt är för. Dock finns det andra områden, ombildning av hyresrätter och införandet av en mer marknadsanpassad hyresnivå för hyresrätter. Just ombildningen har gjort det möjligt att frigöra resurser för byggandet av nya hyresrätter som i Stockholm. Detta är dock inte hela melodin.

Även om nu Juholt nu försöker göra det här till en stridsfråga vill jag passa på att säga att både han och andra partier har fortsatt mycket att leva upp till. Det är fortfarande för dyrt och krångligt att bygga, bostadsfrågan har inte varit en kall fråga för riksdagspartierna, men de konkreta förslagen har uteblivit.Vad löftet blir från Juholt kring denna fråga ska sannolikt komma idag.

Tills dess finns det en rad förhoppningar av vad som ska komma utav Juholts sommartal. Förutsättningarna har under den senaste tiden förändrats, Juholt ambitioner har varit höga, löftena har varit många. Nu stundar dock en höst med ett budgetalternativ från socialdemokratiskt håll. Det är då intressant att veta följande:
  • Vilka löften och ambitioner kommer bli konkreta förslag?
  • Hur ska detta finansieras?
Fredrik Reinfeldt lade ut kursen för den moderata hållningen i de kommande budgetförhandlingarna. Juholt bör nu presentera vad han vill prioritera i sitt och Socialdemokraternas alternativ. Vad är de konkreta förslagen? Vad av hans ambitioner kommer inte bli av? Och om han nu planerar att gå utanför det knappa reformutrymmer som finns, hur ska då detta finansieras?

Uppdatering: Under mitt skrivande noterar jag löftena. 50 000 nya hyresrätter, varav 15 000 i Stockholm. Det sker i ramen av en satsning på 500 miljoner 2011, 900 miljoner kronor 2012 med fortsatta satsningar. Vad som väntas av förslagen av att göra det enklare och billigare att bygga är något som jag kommer att lyssna till under dagen.

Media: AB, DN, Exp, Exp, Exp, SvD.