torsdag, augusti 18, 2011

Ingen bordningsstyrka för Sveriges del

Socialdemokratins villkor för förlängd Libyeninsats för de den svenska gripenstyrkan går i stöpet. Hittills har Gripenstyrkan varit starkt bidragande till den totala insatsen genom deras spaningsuppdrag. Bordningsstyrkan var Socialdemokraternas förhoppning och man slog sig för bröstet när NATO kom med sin önskan, inte minst med tanke på att man hade lyft förslaget innan en begäran från NATO kom.

Nu går den i stöpet, förberedelserna och beredskapen för den önskade insatsen förblir ytterligare en onödig kostnad för en insats som nu inte önskas. Hur Socialdermokraterna kommer att agera då deras förslag och villkor i förhandlingarna med regeringen inte blir verklighet? Enligt noteringar vill dock inte Socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin medge misslyckande. Så mycket för den egna prestigen, inte heller många som nu talar om "Vad var det vi sa?"