onsdag, augusti 10, 2011

Kavla upp ärmarna och ta tag i problemen

Tämligen ohotad stod statsministern där i SvT.s Aktuelltstudio och kommenterade det som är del två  i finanskrisen. Johan Norbergs teorier från filmen "Överdos - om nästa globala finanskris" har slagit in, i Grekland, i USA, i Italien och i Spanien för att nämna några.

I Sverige är det annorlunda. När många länder talar om sparpaket kan Sverige fokusera på reformer. På tal om "att tala om". Kritiken tycks ligga i att det är mycket prat om behovet åtstramningar, men lite agerande. Trätomålen i den amerikanska kongressen, den grekiska regeringens förmåga att övertyga den grekiska befolkningen om behovet av åtstramningar är några exempel.

I ligger utmaningen i politikens förtroende hos väljarna. Den grekiska statsapparaten och de styrande politikernas största problem är det låga förtroende hos befolkningen. Turerna i Washintgon har visat på att politikerna i Representanthuset som President Obama har mycket kvar att göra för att komma åt problemen med den växande statsskulden, budgetunderskott och de ökade offentliga utgifterna samt att försöka enas om vikten med stabila offentliga finanser. Som Reinfeldt sa: "Era egna problem, lösningen till det ligger i era egna händer". Det är bara att kavla upp ärmarna och börja jobba.

Media: DN, DN, SvD, SvD.