måndag, augusti 15, 2011

Måndag - dagen som symbol för den baltiska frigörelsen

Med sång och folklig samling kan man få en enorm sammanhållning och tillslut få den överlägsna kraften i den dåvarande ockuperande Sovjetmakten att till slut ge vika. Det är inte effekter av händelser under en dag, utan en lång kamp för självständighet där människor fann en gemensam väg till självständighet. 1988 var begynnelsen av den sångrevolution som senare eskalerade i att Estland och de andra baltiska länderna iscensatte sin frigörelse från den ockuperande Sovjetmakten.

Bilden bredvid är rätt fantastiskt. Jag brukar allmänt gilla bilder av stora publikmassor vid kulturella evenemang. Rockkonserter är en sak, men bilden visar inte bara bilden av en konsert utan en del i det estniska folkets kamp för frigörelse. Idag manifesterar de tre baltiska regeringscheferna tillsammans med den svenska regeringen och statsminister Reinfeldt 20 år av självständighet, en självständighet där just Sveriges roll var stor.

Utrikesminister Carl Bildt beskrev detta i sitt sommartal, dagens manifestation är en del i den kamp som Sverige förde för de baltiska länders rätt till självständighet. Måndagsrörelsen, en manifestation som varade från mars 1990 till september 1991 blev en spontan samling som manifesterade svenskars stöd till den baltiska frigörelsen. 79 samlingar blev det, idag görs bokslutet då det 80:e måndagsmötet ramas in av närvaron av de tre baltiska regeringschefernas deltagande.

Detta är förstås manifestationen för att de baltiska länderna till slut lyckades i sin kamp att nå självständighet, men också Sveriges stöd till denna demokratiska och frihetliga kamp. Vissa var mer aktiva än andra, andra uttryckte sitt stöd medan andra höll tyst. Det är dock kampen för frihet och demokrati som senare lade grunden för ett friare Europa som ska hyllas, det har nu gått 20 år sen esterna, letterna och litauerna vann sin efterlängtade frihet.

Bloggar: Hökmark.