måndag, augusti 08, 2011

Måndagstankar inför ett kommande börsrace

Första handelsdagen efter nyheten om att det amerikanska kreditbetyget sänktes i fredags. Det är nu som vi kommer få ett kvitto på hur marknaden reagerar på det sänkta amerikanska kreditbetyget, ett resultat av hanterandet av de amerikanska offentliga finanserna. Sänkningen är allvarlig, men om något gott ska komma ur det hela kan det vara insikten hos amerikanska politiker om allvaret i det hela.

Jag betonade igår vikten av fortsatt ansvarstagande för att få den amerikanska ekonomin att gå ihop. Kravet på att implementera sundare budgetregler för att kunna undvika framtid. Min syn på det hela fick inte oväntat vissa att analysera mitt inlägg. Jag hade dock förväntat mig att man hade hållit sig lite mera sanningsenlig, som med Johan Westerholms inlägg. När det gäller hans härskarteknik, valet av ord som "Unge Böhlmark" och förhållandet till att jag skulle vara ung och omedveten om vad som tidigare har hänt får stå för honom. Dock kan jag inte undvika att kommentera vissa andra saker.

Westerholm försöker påvisa att jag försöker få de svenska budgetreglerna att låta som en moderat innovation. Jag hade råkat pekat på de svenska budgetreglerna som ett instrument som har fungerat väl, inte försökt påvisa något annat eftersom jag vet mycket väl hur det ligger till. Med tanke på att Westerholm tidigare anklagade mig för att ha dålig analysförmåga kan jag undra hur det är med hans. Jag är väl medveten om den förra krisen på 90-talet och Riksbankens höjning av räntan till 500%. Att anklagas för att vara tyst om den tiden känns konstigt, särskilt med tanke när det kommer från en person som inte bemödar sig särskilt med att förklara vad som ledde till den förra finanskrisen och de 500 procenten.

När det dock kommer till vad som försöker belysas är den rådande situationen kring höstens budgetförhandlingar. Jag har tidigare noterat kravet på att regeringen ska inse sitt ansvar och bjuda in oppositionen för att undvika ett förudmjukande nederlag gällade ett femte jobbskatteavdrag. Att jämföra det med Bildtregeringens agerande är lite äpplen och päron. Bildt kallade hem Carlsson för att Sverige befann sig i en djup finansiell svacka. Den här gången krävs det förhandlingar för att oppositionen inte ska fälla ett nytt jobbskatteavdrag, dock inte för att de har ett alternativ mot ett femte jobbskatteavdrag.

Politik bygger på kompromiss och ansvar menar Westerholm. Det är ju inte något som den nuvarande regeringen har saknat, det finns ett kvitto på det då fler väljare röstade på dem än i valet 2006. Men politik bygger även på tydlighet och ärlighet. I det avseendet då Westerholm frågar mig varför jag är så tyst kring ett 90-tal kan man undra varför han är så tyst gällande alternativen.

Kritiken ligger i två avseenden. Det ena är att Socialdemokraterna säger sig se ett kryphål i budgetreglerna när det kommer till att undanta intäkterna från ramverket. Socialdemokraterna motiverat sitt motstånd mot femte jobbskatteavdraget med att de har andra ambitioner och vill investera i andra saker. Dock är det inte så enkelt att skifta en inkomst mot en utgift, där finns ju principerna, inte minst principen om utgiftstak. Den andra aspekten är den om att de samlade socialdemokratiska ledarna i Europas, inklusive Håkan Juholt har undertecknat ett dokument där vissa statliga investeringar kan undantas budgetreglerna. Hur mycket kan undantas kan man undra, varför vissa som Johan Westerholm är så tyst om det kan man också undra.

Vad som kommer utifrån höstens budgetförhandlingar återstår att se. Det är dock inte risken att regeringen åker på pumpen om ett femte jobbskatteavdrag som förbryllar, utan vad som är alternativet från oppositionshåll. Om det gäller ansvar kan man ju ta det och visa på vad man vill.

Bloggar: Göran, Peter.
Media: ABAB, AB, DN, DN, Exp, ExpSvD, SvD.