lördag, augusti 20, 2011

Mp till Alliansens räddning?

Erfarenheterna av de reaktioner som har kommit utav regeringens besked om ett tillbakadragande av det femte steget i jobbskatteavdraget är i sig inte särskilt positiva. Intrycken talar om människor som nu ser en Allians som räds ett nederlag och använder de ekonomiska förutsättningarna som anledning att dra tillbaka reformer. En cynisk inställning hos de som innan beskedet talade om vikten av att inte genomföra reformen med tanke på just de ekonomiska förutsättningana.

Beskedet från Miljöpartiets sida idag är ett helt annat besked. Intrycket från min sida om Miljöpartiets utspel är att det ger anledning att vara med och samarbeta med regeringen. Ett tillfälligt samarbete som inte i sig kommer att leda till ett femte parti i Alliansen, men väl förutsättningarna för ett bredare budgetalternativ. Jag känner mig alltjämt lite smickrad utav Åsa Romson och Gustaf Fridolins utspel. Till skillnad från andra som talar om en Allians som i rädsla av ett nederlag drar tillbaka en reform talar nu Miljöpartiet om gemensamt ansvarstagande. Det pekar förstås mycket på ett parti som har mognat och vill vara med och ta ansvar.

Erfarenheterna från 90-talskrisen visar på vikten av att främja en stark privat sektor som ger upphov till fler arbetstillfällen och skapar resurser till den gemensamt finansierade verksamheten i kommuner och landsting. Reformer för att skapa större utrymme, företags förmåga att kunna anställa, frigörandet av kapital och möjliggörandet för fler att vilja investera i jobb och företagande. Att ställa vissa jobb mot andra är ett grepp som jag i sig aldrig har förstått. Därför kommer det vara fortsatt viktigt att med reformer för att frigöra kapital för investeringar och företagande.

Reformen om en lägre momssats inom restaurangsektorn är tvådelad, dels för att skapa en rad nya jobb inom den sektorn, men också möjligheten att skapa ett större ekonomiskt utrymme för företag inom den sektorn. För många företag är just det knappa ekonomiska utrymmet just en bidragande orsak till att man undviker ytterligare investeringar för att utveckla sin verksamhet. Jag tar upp detta faktum eftersom Miljöpartiet har visat på att de står bakom denna reform.

Vidare tas aspekten om Sveriges omställning till ett mer hållbart samhälle, behovet av en ny bostadspolitik och  vikten av att skapa resurser för att skapa bättre förutsättningar inom skolan. Ett exempel lyfts av Edvin Alam som förespråkar en minskning av den arbetsmarknadspolitiska budgeten till fördel för den utbildningspolitiska budgeten. Behovet av att fler unga kommer in på arbetsmarkanden bemöts av hur kopplingen utbildning och näringsliv fungerar, fokus på lärlingsplatser är en reform som det måste fokuseras på än för ungdomar som är arbetslösa eller studerar men som vill arbeta.

Miljöpartiet flört är värd att reflektera över. Det visar att Miljöpartiet på vissa områden vill bidra till att komma till stånd med reformer för att möta framtidens utmaningar, men även göra att Sverige fortsatt står mot de ekonomiska svängningar som just nu är stora. Hur väl Alliansen lyssnat återstår att se, det är dock lovande att det finns partier som på ett mer konstruktivt sätt visar att de vill vara med och ta ansvar.

Media: AB, Exp, SvD.
Bloggar: Akkomp, Högberg, LidbyRingborg.