måndag, augusti 08, 2011

Obama är sänkt, dock inte USA.

Jag påminner mig själv om det avsnitt ur "Vita Huset" där den demokratiske presidenten Bartlet vägrar sig hållas som gisslan av den republikanska majoriteten i representanthuset och stänger den amerikanska statsapparaten. Det var följden av att de två husen i Washington inte kunde enas vid en budget, varvid alla betalningarna ställdes in och statligt anställda fick stanna hemma från jobbet. Detta är ändå fiktion, men nära verklighet var det.

Grunden till USA:s nedgradering är det som påvisas i Göran Petterssons kort inlägg, inte USA:s konkurrensförutsättningar och position  världsmarknaden. Den bidragande effekten var det politiska klimatet som råder inom representanthuset och mellan Vita Huset och den republikanska majoriteten på Capitol Hill. Detta är en betygssänkning för amerikanska politiker och i synnerhet President Barack Obama, den ytterst ansvarige för den amerikanska ekonomin.

Att driva processen så pass långt att inställda betalningar blev ett överhängande scenario är ett talande exempel på den ansvarslöshet som finns kring de offentliga finanserna. Det är förstås förhoppningen om att detta blir en signal om att förändring måste ske. I detta läge är det slut på stora underskott och okontrollerade offentliga utgiftsökningar. För att inte bli felaktigt framställd som en villkorslös anhängare av Tea Partyrörelsen vore det rimligt om fler i USA tydligare tryckte på vikten av sundare statsfinanser. En av dem är President Obama, det är hans och andra oansvariga politikers betyg som snarare sänktes.