tisdag, augusti 09, 2011

Politikens ansvar från början till slut

"Om finanskrisen 2008 var en kris för kapitalismen, så är det vi ser nu en politikens kris – kanske rentav demokratins. Klyftan mellan medborgare och folk­valda ökar. Det är en farlig situation."  I grunden delar jag Karin Petterssons slutsats. Just de politiska företrädarnas oförmåga att komma till skott med en mer åtstramad finansiell politik och problemen för President Obama att överbygga skillnaderna blir ett problem för de styrande i Washington. Dock är det deras ansvar från början, att anklaga kapitalismen är att ta fokus just från politikerna.

Det är just politikens som har ansvar för den bolånekris som blev en internationell kris. Att bana iväg för en kreditpolitik där man lånar ut till vem som helst utan att ta riktig hänsyn till betalningsförmåga, att staten går in på bolånemarknaden, inte bidrar till en strikt kreditpolitik blev problemet. Fannie Mae och Freddie Mac var en stor del i krisen i USA.

Nu visar steg två tydligt på politikens ansvar att stävja den utveckling som sker. Den statsfinansiella krisen och  politikers oförmåga att överbygga meningsskillnader som har noterats från Washington var den bidragande orsaken till USA:s sänkta kreditbetyg. Förhoppningsvis blir detta signalen för att fler ska inse vikten av en mer strikt hållning till de offentliga finanserna.

Media: DN, Exp, SvD.