tisdag, augusti 30, 2011

Satsning på järnväg, men mer behövs

Jag har suttit och följt regeringens presskonferens avseende de nya satsningarna på 5 miljarder till infrastrukturen, fördelat på 2012-2013. 3,6 miljarder kronor vilket är huvuddelen ska enligt Alliansen gå till järnvägen. Under lång tid har järnvägen varit eftersatt. De problem som har växt fram, speciellt under vintertid är resultatet av en längre tid av bristande underhåll. Vissa problem uppstår inte bara av sig själva, därför ligger det ett tungt ansvar på regeringen att lappa och laga efter läge som det så fyndigt heter ibland.

Det är värt att notera att regeringens ytterligare 3,6 miljarder till järnvägen är inte pengar som satsas på nytt, mycket av det beror på att svensk järnväg under många år var eftersatt när det gäller underhåll och finansiering av den. Även om alla tillskott är välkomna är det mycket mer arbete som behöver göras för att komma åt den eftersatthet som råder när det kommer till den svenska järnvägen.

Denna satsning är välkommen, förhoppningen är att mer pengar kan gå till nyinvesteringar i järnvägen på längre sikt. Därför krävs det ytterligare satsningar på just infrastrukturen och järnvägen i synnerhet. De 482 miljarder som presenterades förra året var en stor satsning med många intressanta inslag. Mer behövs dock för att både komma åt med det bristande underhållet samt att kunna få utrymme för nyinvesteringar.

Media: AB, DN, DN, DNExpSvD, SvT.