torsdag, augusti 04, 2011

SEKO är riktiga nötter

Av döma av reaktionerna är kritiken mot SJ:s agerande kompakt efter incidenten med den elvaåriga flickan som blev avslängd av tåget. SJ:s agerande och hanterande av unga resenärer ligger långt ifrån den hantering som exempelvis flygbolag har för unga resenärer. I och för sig handlar detta om ett mänskligt misstag, en enskild konduktörs handlande som fick negativa följder. Men barn som reser med tåget borde behandlas på ett mycket bättre sätt, oavsett vilka policys eller vilka dokument som visar på hur ombordpersonal ska bete sig.

Det som får mig att reagera i nuläget hur ett fackförbund som SEKO nu väljer att ta den ansvarige konduktören i försvar. Det som påvisas är det policydokument som många anställda enligt facket inte har sett till tidigare. Skyddsombudet försvarar: "Jag jobbar inte själv som ombordare men det man kan säga är att det helt plötsligt dyker upp en föreskrift på vårt intranät som många ombord inte känner igen, säger han."

Ska det verkligen till ett policydokument för att SJ-personalen ska fatta att man inte hanterar enskilda situationer på detta sätt? Hur kan SEKO agera på detta sätt och försvara en enskild konduktörs fullständigt felaktiga agerande bara för att ett dokument inte har varit känt för deras medlemmar?

Vanliga människor inser att man inte kastar av barn hur som helst, kastar av dem på obevakade stationer utan att någon tar hand om dem. SEKO har tidigare gjort sig kända för lågvattenmärken, som i valrörelsen. Nu står de för nästa lågvattenmärke. Som fack ska man agera för medlemmars bästa, men inte gå i blint försvar bara för att vissa säger sig inte ha sett ett dokument om hur man ska bete sig. Många anser att konduktören gjorde fel, SEKO väljer i detta läge att göra sig själva till åtlöjen.

Bloggar: NiklasTommy.
Media: AB, ABDN, Exp, SvD, SvD.