lördag, augusti 06, 2011

Sitt still i båten - Om Obamas mest kritiska stund

Inte helt förvånande lyfts rapporteringen i svenska medier av att Republikanerna bär en stor del skulden för en uppkomna krisen. Det som inte förvånar mig heller är att den amerikanske ekonomen och nobelpristagare Paul Krugman, mannen som inte tycker att 25 procent i ökade offentliga utgifter är tillräckligt utan lägger skulden på republikanernas skattemotstånd. USA kommer i sinom tid tvingas ta till även det verktyget för att verkligen stävja ekonomin ytterligare, men Krugmans skuldbeläggande flyttar bara fokus från det verkliga skälet.

Nu har vi fått det yttersta beviset på oansvarigt hanterande av de offentliga finanserna. Efter bolånekrisen har vi nu vår statsfinansiella kris. Jag vill minnas att vissa påvisade att det var nästa steg, Johan Norbergs film "Överdos" visar på de statliga ingreppens ansvar till den rådande situationen. Jag känner som att Norberg har fått ett kvitto för sin tes nu.

USA:s kreditbetyg sänks från AAA till AA+. Att lägga skulden på en enskild falang för deras motstånd för skattehöjningar tar fokus på de som har ansvar för det hela, de som innehar Vita Huset. Barack Obama har det stora ansvaret att verkligen påvisa att hans presidentskap skulle leda till den stora förändring som han utlovade 2008. Verkligheten har förtäljt någonting annat, offentliga utgifterna ökar, statsskulden följer på det. President Obamas eftermäle kommer att bedömas utefter hur han agerar hädanefter.

Sannerligen var inte detta Obamas favorit till 50-årspresent. Detta kommer säkerligen stå honom dyrt. Tills dess är det inte bara USA det handlar om, hela världen påverkas av USA:s kreditbetyg. Viktiga reformer i Sverige kan riskera skjutas upp med hänsyn till de finansiella förutsättningarna, något som kommer påverka de kommande budgetförhandlingarna i höst. Både regering och opposition har nu nya allvarliga omständigheter att ta hänsyn till.

Tills dess bör det vara läge att varna för att inte stå upp i båten och skrika. USA:s sänkta kreditbetyg ställer krav på USA att ta ansvaret för sina offentliga finanser, lugna marknaden och inte ge upphov till större oro än behövligt. USAs kredit- och budgetkris drabbar hela världen, fokus ligger på att de, speciellt President Obama  inser allvaret med den politik som har förts och håller detta samman. Tills dess bör nog omvärlden sitta still i båten för att inte riskera ytterligare krängningar i den så sköra världsmarknad so råder för tillfället.