torsdag, augusti 04, 2011

Socialdemokratiska dimridåer hjälper inte biståndspolitiken

Den situation som nu råder på Afrikas horn beskriver återigen vikten av en generös biståndspolitik som gör nytta för de som är i akut behov av omvärldens hjälp. Sverige har sedan länge setts som ett föredöme när det kommer till vår aktiva biståndspolitik. Ett tecken på det var under den U2-konsert på Ullevi 2005 då Bono tackade svenska regeringsföreträdare (Carin Jämtin och Leif Pagrotsky) för Sveriges aktiva och generösa biståndspolitik.

Biståndspolitiken har också inte bara varit generös, den har också ställt en del relevanta frågor, vart går svenska skattebetalares pengar till när Sverige avsätter dem till biståndsbudgeten? Ambitionen har varit att Sverige ska avsätta 1 procent av BNP. Volym har varit viktigt, dock har kvalitén inte alltid kommit i första hand. Det intrycket får jag från den debattartikel som är publicerad i Svenska Dagbladet, reaktionerna från allehanda socialdemokrater stärker mina intryck om just volym framför kvalitet.

Om vi nu ska vara korrekt kan vi skåda den svenska biståndsbudgeten kan vi skönja följande.


Sveriges biståndsram
Totalt (mnkr)
% av BNI
Avräkningar
År
Budget
Rapporterat till DAC
Budget
Rapporterat till DAC
% av biståndsramen
mnkr
2 000
14 299
16 479
0,72%
0,80%
12,67%
1 812
2 001
15 695
17 220
0,73%
0,77%
11,80%
1 852
2 002
16 487
19 554
0,74%
0,84%
14,51%
2 393
2 003
18 946
19 388
0,81%
0,79%
13,89%
2 631
2 004
21 752
19 996
0,87%
0,78%
11,82%
2 572
2 005
23 746
25 120
0,88%
0,94%
9,16%
2 176
2 006
28 090
29 161
1,00%
1,02%
9,51%
2 670
2 007
30 139
29 320
1,00%
0,93%
15,29%
4 609
2 008
32 038
31 607
1,00%
0,98%
13,96%
4 473
2 009
33 863
34 6961
1,00%
1,12%1
12,18%
4 126
2 0102
33 863
-
1,00%
-
14,11%
4 435

Källa: Regeringen.

BNI:n ses som ett mer rättvisande verktyg för mätning av Sveriges ekonomiska tillväxt än BNP:n. Utifrån grafen till vänster går det att tyda att Sveriges BNI är marginellt högre än BNP:n. Detta gör det lite mer intressant då en direkt fråga kommer från Peter Johansson "Står borgerligheten upp för 1%-målet av biståndet?" Till följd av tabellen ovan blir svaret ett givet Ja, Sverige klarar inte bara 1 procent av BNP utan även 1 procent av BNI:n.

Kollar man däremot till Peter och de andra socialdemokratiska bloggarnas invändningar gentemot den svenska regeringens biståndspolitik, kan det vara bra när deras partikamrater var i regeringen. Bara under ett år (2006) lyckades man nå upp till 1%-målet under 2000-talet. Under brinnande finanskris lyckades den nuvarande regeringen rapportera 1,12% till OECD:S biståndskommitté DAC.

Om nu volym är så viktigt kan man också undra varför kvalitet inte också går att prioritera. Under den nuvarande regeringen har kraven på SIDA blivit än tydligare när det kommer att stärka kvalitén och uppföljningen av att det svenska biståndet inte bara är generöst utan också kommer i rätta händer.

Den nystartade sajten OpenAid är ett nytt intstrumet där det går att få en bättre insyn i hur det svenska biståndet kommer de behövande till del. I skuggan av det som sker på Afrikas horn är det bra att påminna om att det humanitära biståndet har ökat med 1,4 miljarder sedan 2006. Min direkta fråga till de socialdemokrater som trycker på att regeringen skulle vara inhuman och cynisk.

  • Varför levde inte era partikamrater själva upp till 1%-målet?
  • Varför är kvantitet så mycket viktigare än kvalitet?
Istället för att bara gnälla kanske det vore bra och kolla fakta innan man cyniskt hävdar att den nuvarande biståndspolitiken skulle vara kall och cynisk. Sverige gör fortsatt skillnad i biståndspolitiken likt tidigare, nu går det också att hålla bättre koll på hur biståndet kommer tillhanda.