onsdag, augusti 31, 2011

Svenska järnvägar - att laga efter läge

Att Alliansen nu lägger extraresurser på att upprusta de svenska järnvägarna är i sig ingen överraskning. Kraven har varit stora från många håll, men det gäller förstås att presentera något som är realistiskt och inte populistiskt. Trafikverket har fått extra resurser att förvalta, det är upp till dem att förvalta dem väl. De hade redan prioriteringar för hur dessa extra resurser kommer att användas. De högt trafikerade områdena i Stockholm, Göteborg, Malmö och Mälardalen var exempel, men även frekvent använda godslinjer från Malmbanan och Bergslagen nämndes.

Ulf Adelsohn sade vid sin avgång från posten som styrelseordförande för SJ att svenska järnväg har varit utsatt för politiska experiment under långt tid. Nåväl, dags för någon att ta ansvaret. Det som Alliansen har presenterat efter 2006 är en vändning. Efter tidigare års bantande av underhållsbudgeten har den stärkts. Det kan förstås vara beklagligt att för vissa att laga efter läge, men det är fallet i nuläget. Svensk järnväg har lidit med starkt eftersatt underhåll till följd av snålhet med resurser. Det jag belyste igår var att de extra resurserna var bra, men det är förstås en situation som kunde ha undvikits om man inte snålade med resurserna innan den nuvarande regeringen.

Vad som är viktigt är att svensk järnväg inte utsätts för ytterligare vidlyftiga experiment utan hanteras i ett långsiktigt hänseende. I dagsläget hade det varit högst osäkert om exempelvis Hallandsåstunneln hade byggts, för att inte tala om Botniabanan. Miljarder har gått till svulstiga projekt utan det önskade resultatet. När Hallandsåstunneln står klar är det med decennier av förseningar och hundratals miljoner dyrare kostnad.

Regeringens satsning är att laga efter läge, hade man tagit ansvar tidigare hade det förstås funnits läge för helt andra satsningar. Utöver det infrastrukturpaket på nästan 500 miljarder som kom förra året finns det en ljusning om att kunna komma åt år av eftersatt underhåll och populistiska projekt. Dock behöver det göras mer.

Bloggar: Alliansfritt som fortsatt sprider lögnen om att regeringen har skurit ned, Peter Andersson om regeringen förtjänar beröm. Övriga: Mary, Ringborg & Sebastian.
Media. AB, DN, SvD.