måndag, augusti 08, 2011

Tepartyn och grundlösa påståenden

Jag vill minnas att Johan Westerholm tidigare har varit ute i konsten att belägga mig och mina moderata bloggkollegor med åsikter och ställningstaganden utifrån tämligen svag bevisbörda. Det var min text, där jag pekade på det faktum som även André Assarsson tog upp i sin text, att amerikanska Tea Partyrörelsen framstår som de enda tydliga kritikerna av de kraftigt ökande offentliga utgifterna och avsaknaden av strikta principer gällande den amerikanska statsbudgeten. Utvecklingen som sker och har skett samt de politiska trätorna i Washington är minst sagt oroande.

Dock kan jag inte undgås att imponeras av vissa bloggare förmåga att att misstolka och plocka saker ur sitt sammanhang. Det blir även klargörande när vissa pekar på det negativa i att skära ner de offentliga utgifter, men inte med ett ord pekar på dåliga att låta utgifterna skena med 25 % under en finansiell kris, inte minst när den kickstarteffekt som man från amerikanskt regeringshåll hade hoppats på uteblev. Nu ser vi faktum av det, när USA:s bristande hantering av de offentliga finanserna ger effekter för omvärlden.

Det är dock hävdandet att jag och André ovillkorligen skulle hänge oss till Tea Partys verksamhet. Det är med tanke kring påpekandet kring att jag skulle framstå som amatörmässig om jag inte granskade Tea Partys omvärldssyn som jag skulle vilja framställa Westerholms analys som amatörmässig då han anser att jag är en hängiven anhängare utifrån att jag vid ett tillfälle tyckte att Tea Party har rätt i ett och annat avseende.

Ser man till Tea Partys tre grundprinciper, finanspolitiskt ansvarstagande, en begränsad statsapparat och försvarandet av frihandel är det i grunden tre principer som även jag ställer mig bakom. Dock vill jag vidhålla att påståendet att jag därmed skulle vara en villkorslös anhängare av Tea Party är helt grundlös. Men det förvånar mig inte att skribenter som nätrötterna ibland vill försöka belägga mig med åsikter och ställningstaganden utifrån löst sammansatta bevis. Jag har sett dessa påståenden tidigare, därför var jag inte förvånad i detta fallet.

Bloggar: EkonomistenMartin, PeterWall Streetbloggen.