lördag, augusti 27, 2011

Valterssons sorti - en flört mot M

Mikaela Valtersson blev den stora förloraren i kampen om den kvinnliga språkrörsposten i Miljöpartiet. Nu lämnar hon politiken. Ett sunt tecken att man väljer att lämna politiken självmant. Det som intresserar mig mest är dock det som hon vill lämna efter sig. Synen på Moderaterna måste ändras. Anledningen stavas till att Miljöpartiet inte är ett blockparti och vill slippa det tänkandet att socialdemokratin vore enda alternativet. En anledning kan också stavas till att Miljöpartiet vill sitta i regering efter 2014, där finns då i nuläget bara ett regeringsalternativ.

Jag kan till fullo förstå Valterssons maning till att Miljöpartiet borde ha en sundare syn gentemot Moderaterna. Inte minst med tanke på hur det ser ut i landet. Det har ingåtts samarbeten i Örebro, det har tidigare ingåtts samarbete i Västerås. Det pekar förstås på en sak, Miljöpartiet vill inte uppfattas som att de hade ett enda alternativ. Sanningen är att Miljöpartiet är de som bäst har hanterat de parlamentariska förutsättningarna. Gårdagens krav från firma Juholt/Waidelich kan tyckas vara en invit till Alliansen, dock späder de ut miljardlöfte efter miljardlöfte. Ambitionen att få vara med vid grytan verkar större än ambitionen att få ta ansvar.

Miljöpartiet har förstås spelat en mer ansvarsfull roll. Integrations- och Libyenöverenskommelsen där även Socialdemokraterna ingick i den senare är ett kvitto på att Miljöpartiet har visat på ansvarstagande. Med tanke på de frågor runtom i Sverige där moderater och miljöpartister kommer överens om finns det utrymme för fler samarbeten. Det har Mikaela Valtersson förstått och jag kan tycka att det kan vara lite tråkigt att hon lämnar. Hur firma Fridolin/Romson reagerar, i vilken riktning de för Miljöpartiet är en fråga.

Dock är de medvetna om framtidens politiska utmaningar. Vill de vara med och ta ansvar kan de inte bära sälla sig till några. Viljan att vara ett blockbrytande parti ligger i att man kan samarbeta med andra. Att Valtersson som förvisso lämnar politiken har insett är ett sunt tecken i sig.

Bloggar: JoachimKent, Tokmoderaten.
Media: AB, Exp, DN, SvDSvD.