onsdag, augusti 17, 2011

Vissa talar om nya skatter, i Sverige finns ansvarstagande

Om vi kollar till Alliansens vallöfte om man nu ska vara både objektiv och subjektiv, går det tämligen tydligt att se att det ansvaret för de offentliga finanserna går före allt annat. Bara genom sökorden "ekonomi" och "tillåter" i Alliansens valmanifest, går det att skönja att de reformer som Alliansen har prioriterat inför den nuvarande mandatperioden överprioriteras av ansvaret för de offentliga finanserna. I och med detta har det inte skett någon förändring, vallöftet vidhålls och de offentliga finanserna sätts främst, helt enligt det vallöfte som gavs.

Meningen med valmanifestet om man också läser det, är de reformer som planeras för den innevarande mandatperioden är just "reformambitioner". Nu har de nyss uppkomna signalerna gett helt nya förutsättningar, därför skjuts många av de reformambitioner som kunde ha blivit verklighet. Det är dock en sak som förvirrar mig, när personer som Westerholm och Stenholm anklagar oss för flum och politiskt svajande. Vi ska minnas att dessa herrar för igår morse kritiserade att regeringen vill genomföra ett femte steg i jobbsktteavdraget. På eftermiddagen, efter Moderaternas besked kritiseras regeringen för att de inte genomför ett femte steg.

I ett sånt läge hade man kunnat tro att man hade glatts åt det faktum att det inte blev som man hade hoppats, dvs ett femte steg, inte denna gången. Därmed blir det ganska pinsamt att man hånar Moderaterna för att inte genomföra en skattsänkning, bara för att man kort innan gjorde allt för att motverka fortsatta skattesänkningar. Men jag kräver inte att dessa herrar ska vara konsekventa.

Det som Sverige kan undvika är just risken för skattehöjningar och nedskärningar. Det faktum att regeringscheferna för de två största länderna, Tyskland och Frankrike nu talar om behovet av en europeisk transaktionsskatt är något som oroar. De enda som jublar åt det är just de länder som kommer överta de stora transaktioner som dagligen sker inom den europeiska. Den förhoppning om ett ökat skatteintag på EU-nivå kommer inte lägga en börda på finansinstituten, i slutändan belastas vanliga kunder som får ta bördan.

Det som dock är positivt är förstås kraven på en mer strikt finansiell politik för eurozonen. Tydligare krav om budgetbalans och införandet av ett skuldtak är inget annat än en förutsättning för att stärka stabiliteten i de europeiska ländernas offentliga finanser, i detta fallet de länder som ingår i eurozonen. Kvitto på hur ansvarslöshet med offentliga finanser slår mot världsmarknanden har vi nu sett, därmed ska detta undvikas.

Det är av de den situation som nu råder i omvärlden som gör att de reformer som regeringen avsåg att genomföra i sin höstbudget skjuts på framtiden. Dock återstår förhoppningen om att den kommande budgeten inte är en helt viljelös budget. Andra reformer kommer att prioriteras för att rusta Sverige mot den höststorm som tornar upp. Därav stannar ambitionen om ett femte jobbskatteavdrag vid just en fortsatt ambition. Det blir nu regeringen kritiserade för. För några dagar sedan blev regeringen kritiserade för ambitionen fanns för att införa femte steg i jobbskatteavdraget, nu blir de hånade för att detta inte blir av. Trots allt ligger löftet om stabila offentliga finanser fast, andra har inte svarat på hur de kommer att agera.

Bloggar: Ankersjö, LidbySebastian, Westerholm.
Media: AB, DN, SvDSvD.