tisdag, augusti 23, 2011

Waidelich - Euro och Eurobond

Att döma av läget är frågan om Sveriges inträde i ett EMU-samarbete tämligen långt borta. Inte minst bekräftas den bilden utav Tommy Waidelichs uttalande från igår. Med det i bagaget får de som förespråkar inträde svårare att motivera både inträde och en eventuell förestående folkomröstning i nära tid. Inget drastiskt i det läget, inte heller att Waidelich understryker vikten av att stabilitetspakten. Det finns dock en fundering kring Waidelichs ställningstaganden, det om Eurobondsamarbetet.

Till skillnad från Waidelichs sunda inställning kring EMU och att han alltmer framhäver vikten av stabilitetspakten blir inställningen till de gemensamma euroobligationerna. Tanken att länder som Sverige som för en ansvarsfull ekonomisk politik och som lever upp till de krav som ställs utifrån stabilitetspakten, ska använda sitt reformutrymme för att betala högre ränta för att således pressa ner räntan för länder som för en icke ansvarsfull ekonomisk politik.

Detta kan förhoppningsvist bli en intressant diskussion lagom till Europaparlamentsvalet 2014. Dock hoppas jag att även Waidelich inser onödigheten att Sverige ska delta i ett samarbete där de kan tvingas ta bördan för andra länders oansvariga ekonomiska politik.

Media: ABDNFolket, SvT.