onsdag, september 14, 2011

Ansvarstagande går före allt annat

En förlängning på 30 dagar utav den svenska insatsen i Libyen, helt enligt önskemål och genom en gemensam överenskommelse mellan Alliansen och Socialdemokraterna. Denna gången utan Miljöpartiet men ändå en bred enighet för en viktig insats. Det är första breda överenskommelsen inför hösten, och detta innan riksdagen ens har haft sitt högtidliga öppnande.

Även om spekulationerna har varit många tycks en del förändring ha skett. Trots ett numerärt övertag finns det inget som går att benämna vid en gemensam opposition. Miljöpartiet har genom sitt ledarbyte tagit ytterligare ett steg mot att föra fram sina agenda tydligare. I fallet med Socialdemokraterna väntar omgivningen bara på konkreta besked, mycket av det går att utröna i den skuggbudget som avges i början av oktober. Regeringen regerar i minoritet men har för avsikt att hitta breda lösningar, det är också bra för att hitta lösningar som får en bred förankring i riksdagen.

Efter sommaren har de finansiella förutsättningarna sväng en del. De omständigheterna som rådde under våren och innan sommaren har förändrats drastiskt och ställt större krav på ansvarstagande. Det speglar sig även i den allmänna opinionen. Anders Borg har till och med gått om Fredrik Reinfeldt i förtroendesiffror, det är snarare en intern kamp mellan Borg/Reinfeld än en kamp mellan dem och Juholt/Waidelich som fortfarande släpar efter i förtroende och ansvarstagande.

Ansvarstagande och den goda ekonomiska hållningen är Alliansens starkaste kort. Det är förstås det som de ska fokusera på att fortsatt kommunicera utåt. Det genom att också peka på de som ännu inte visat på hur de vill ta ansvar utan har som avsikt att jävlas och inte peka på vad prioriterar i det ekonomiska läge som nu pågår.

Därför har både Håkan Juholt och Jimmie Åkesson ett gemensamt ansvar. De måste tala om vad de vill göra med sina gemensamma ställningstaganden mot regeringen och visa vad avsikten är. Det är en sak att rösta gemensamt för att fälla en regering i en omröstning, allt för att tjäna prestigepoäng gentemot regeringen. En annan är att visa ansvarstagande, tala om alternativ politik framför det som regeringen vill driva igenom.

Fokus för hösten måste för Alliansens del att ligga på fortsatt ansvarstagande framför att fokusera på spelteori. De politiska reformerna måste stå i centrum och opposition ska krävas på besked på vad de vill genomföra. Fokus måste ligga på att ta visa ansvarstagande inte bara inför de rådande ekonomiska omsättningarna utan också visa att ens politiska agenda ryms inom detta ansvarstagande, utan att det äventyrar den position som Sverige befinner sig i.

Media: AB, AB, DNDN, DN, ExpExp, SvD, SvD, SvDSvD, SvDSvD, SvD, SRSvT.