söndag, september 11, 2011

Åsa Lindeborgs ideologiska dimma

Som en sista postning för kvällen reflekterar jag lite över den alltid så underhållande Åsa Linderborg på Aftonbladets kultursida. Hennes bidrag till minnet utav 9/11 blir ett epos av den kamp som hon och hennes geliker förde under 90-talet. 90-talet var inte bara början på ett nytt enat Europa utan också decenniet då ANC vann sin kamp för frihet i Sydafrika. Det som intresserar mig är att Linderborg även vill påpeka det faktum att den antiglobaliseringskamp som fördes aktivt under 90-talet och på något sätt kulminerade i Göteborg 2001, tre månader innan den historiska dagen dog ut i kölvattnet av just attacken mot USA.

Vi som har levt under de senaste tio åren vet hur det egentligen ligger till. Under den senaste tioårsperioden har en halv miljard människor rest sig ur extrem fattigdom samtidigt som globaliseringen har fortsatt. Färre människor lever idag under den så kallade fattigdomsgränsen på runt 1 USD per dag. En större medelklass har växt fram tack vare frihandel marknadsekonomi. Barnadödligheten är lägre än tidigare, analfabetismen likaså.

Så nej Åsa Linderborg, er kamp mot globaliseringen dog inte ut pga av 9/11, den dog ut för att ni hade fel.