lördag, september 03, 2011

Att erkänna en ickeexisterande stat

Utvecklingen kring Palestinafrågan tar sig ytterligare en vändning. FN-rapporten som släpptes blandades med både kritik och medgivande till den israeliska hållningen i agerandet mot Ship to Gazakonvojen förra året. En aktion som fick ett olyckligt slut, men en blockad som enligt rapporten anses laglig. De vändningar som nu tas i och med Turkiets isolering av Israel, plus den diskussion om hur ett erkännande av Palestina är att föredra sätter nu nytt fokus på de uteblivna fredsförhandlingarna.

I måndags gick Per Gahrton i konfrontation gentemot Israel i frågan om dess överträdelser. Jag finner dock inget annat än den syn som förmedlas i den replik som gavs en dag senare. Situationen i Mellanöstern handlar i högsta grad om att inse de båda parternas legitima rättigheter. Hur Gahrton ser på detta kan man dock fråga sig. Det är intressant med tanke på att Israel nu tampas med en part som styrs av en organisation som inte ser tvåstatslösningen utan ett israeliskt utrotande som ett överhängande mål.

Jag kan förundras kring den inställning som finns kring det val som hölls och som föll Hamas i händerna. Trots att Hamas vann ett internationellt erkänt val är det dock ett faktum att en terroriststämplad organisation nu styr och man kan fråga sig hur valet av Hamas har vridit utvecklingen åt rätt håll. Hur ser möjligheterna ut för de oppositionella krafterna att kunna verka, i Palestina och i synnerhet Gazaresman? Någon som är mer insatt i detta borde kunna svara.

Den skepsis som råder kring ett erkännande av Palestina är frågan vem som egentligen kontrollerar det palestinska territoriet. Jag tycker att den frågan är högst relevant. Hamas inställning till situationen i Mellanöstern är prekär. Det är just frågan hur förhandlingar ska kunna ses som fruktbara om de involverar en part som har som ett primärt mål att utrota sin granne. Israelerna är medvetna om detta, de utsätts dagligen för angrepp från Hamaskontrollerat territorium.

Detta är dock inget försök att försöka förringa de snedsteg som har begåtts av den israeliska staten på palestinsk mark. Det är dock en fråga som är värd att reflektera kring, den situationen där Israel dagligen beskjuts med raketer från det Hamaskontrollerade Gaza. I och med ett erkännande av Palestina innebär det i praktiken att Israel blir utsatt för beskjutningar från en suverän stat. Något som min amatörmässiga analys skulle innebära fog för att påstå att Palestina utför en krigshandling gentemot Israel. Jag kanske har fel enligt vissa, men det vore intressant att läsa dessa reflektioner.¨

Diskussionen om ett erkännande av Palestina har bara börjat. Dock finns det en möjlighet för EU som fortfarande vacklar i Mellanösternfrågan att kunna spela en relevant roll i förhandlingarna kring ett nytt fredsfördrag. Förutsättningarna måste primärt vara att få Israel att inse vikten av att återvända till förhandlingsbordet, men också inse de båda parternas legitima rättigheter. Vissa har valt att konfrontera Israel, EU bör där ta en tydlig roll. Det är än viktigare än att erkänna en stat som praktiken inte existerar.

Bloggar: Johan, Peter, Radikalen.
Media: DN, DN, Exp, SvD.