måndag, september 26, 2011

Även Fp inser problemen med ingångslönerna

Folkpartiet har intagit en ställning i en oerhört vital fråga, den om ungdomsarbetslösheten. Att ta till ett grepp som att lägre ingångslöner för ungdomar är ett kontroversiellt. Men det vore dumt att undvika bara för att det är kontroversiellt. Det finns redan en bred diskussion kring att luckra upp den stelbenta arbetsmarknadslagstiftningen. Svensk arbetsmarknad har gått in i 2010-talet, lagstiftningen släpar dock efter sen flera decennier.


I sig är det mest vitala i den här diskussionen att arbetsmarknadens parter inser vikten av att ändra förhållningssätt, inte minst genom arbetstagarorganisationerna. det finns ett tydligt problem, vissa kritiserar detta för att göra det enklare att sparka folk. Dock finns ett större problem än detta, de människor som i överhuvudtaget kommer in på arbetsmarknaden. Turordningsreglerna är en lagstiftning som behöver åtgärdas, dock behövs också åtgärder för att människor, speciellt unga ska komma in på arbetsmarknaden.


Ingångslönerna skapar ett problem där ungdomar ska tvingas konkurrera med nästintill likvärdiga löner som de med längre arebtslivserarenhet. Det finns en viss sundhet i tanken att det ska finnas en bättre lönespridning. Det handlar inte om en lönedumpning, men det är ganska rimligt att en person med längre arbetslivserfarenhet ska tjäna mer än den som har mindre eller ingen alls.


Därför är det förhoppningen att arbetsmarknadens parter tar tag i detta problemet, snarare än att politiker ska gå in och styra den. Svenska modellen är en grundbult på svensk arbetsmarknad, dock lämnas många utanför pga av stelbent lagstiftning, ingångslöner som pressas upp och skrämmer bort arbetsgivare att ta in unga med liten eller ingen arbetslivserfarenhet.


Till slut vill jag bara kommentera Högbergs tre slutsatser. Det är ganska enkelt att konstatera att Högbergs slutsatser saknar all form av relevans och det vore bättre att inse följande:


Ett, det är moderaterna som styr alliansen.
Varför inte fokusera mer på vem som styr oppositionen?


Två, det finns inga idéer kvar för att klara ungdomsarbetslösheten.
Jo, det är en rätt bra idé att bygga bort de hinder som under år har byggts av av socialdemokrater och LO, som låser in de som finns inne på arbetsmarknaden, ger nästintill likvärdiga löner till erfaren som oerfaren personal. Högberg borde kolla mer i egna (typ LO-led) för att se att där är idéerna få.Tre, det finns ingen samordning och dragkampen om väljarna innför valet 2014 har startat.
Alliansen styr alltjämt. De har olika prioiteringar och olika hjärtefrågor, men en gemensam idé; den om att samarbeta med varandra. Avsaknaden av en tydlig och konstruktiv opposition är det som speglar den stora bristen på samordning inom svensk inrikespolitik.


Media: DN, ExpSvD, SvD, SvD.