fredag, september 09, 2011

Det bör löna sig mer att göra uppoffringar

Jag förväntade mig att responsen skulle bli rätt negativ från vänsterhåll när SACO-ordföranden gick ut och deklarerade att vi behöver en bättre på den svenska arbetsmarknaden. Den allmänna synen är att jämlikheten mellan vad folk tjänar är det viktigaste, inte att premiera människor som gör större uppoffringar. Det är skadligt, inte minst för de som gjort stora uppoffringar på egen hand och som i arbetslivet inte får betalt efter vad de förtjänar.

Debatten om klyftor är i sig rätt förlegad. Det är sig en viktigare debatt att den lön som man tjänar gör nytta och att man känner att arbete lönar sig mer. Dock blir det ett problem om det inte skulle löna sig att göra uppoffringar och vilja ta större ansvar. Det blir ett problem när erfarna ska tävla med människor med mindre erfarenhet om lönerna är nästintill densamma oavsett erfarenhet. De som är mindre erfarna hamnar i underläge mot de mer erfarna, men de erfarna förlorar också på att de inte får möjligheten att få en lön som är bättre anpassad efter deras färdigheter.

Det är i sig ganska märkligt hur svensk vänster har en sån beröringsskräck vid att människor som till exempel lagt ner tre, fyra till fem år av högre studier, dragit på sig betydande studieskulder som ska betalas av över tid, förtjänar rätten till en lön som är bättre anpassad efter deras kompetens och erfarenheter. Det är just detta som är den stora utmaningen för framtiden, att skapa ett klimat inte bara där det lönar sig mer att arbeta utan att det också ska löna sig bättre genom att göra uppoffringar både genom högre utbildning och att visa att man vill ta större ansvar förtjänar bättre.

Den utmaningen besvaras bäst genom att göra det mer lönsamt att gå till högre studier, dels genom att öka lönespridningen och göra det möjligt för människor som vill göra karriär rätten att kunna tjäna lite. Den andra aspekten att ta itu med ambitionen att skrota värnskatten som i sig är hämmande för akademiker. För att både främja för att högre kompetens ska komma till Sverige som att den som finns ska stanna kvar behövs det större incitament för detta. Då bör det blir lättare för de som vill göra karriär få rätten att tjäna lite mer, inte hållas tillbaka utav någon form av jantetjafs som säger att ingen ska tro att den förtjänar något bättre.