måndag, september 05, 2011

Ett löfte svårt att komma ifrån

Inte nu men denna mandatperiod, det är löftet om sänkt pensionärsskatt  i den mån som det ekonomiska utrymmet tillåter från Alliansens sida. I och med att pensionärsskatten blev åsidosatt denna gång har jag svårt att se att man skulle kunna nedprioritera denna fråga när väl utrymmet finns. Om utrymmet kommer blir det svårt att komma ifrån löftet.

Sänkningen av pensionärsskatten är likt med skattesänkningar och ambitionen att öka människors ekonomiska frihet något som bör vara prioriterat. Förmågan att stärka köpkraften, konkurrenskraften och skapa jobbstimulans är viktigt. Det ekonomiska utrymmet är också en viktig aspekt för människor. Känslan av att ha lite högre marginaler efter att skatten är betald, för att vardagen ska kunna gå ihop lite bättre är viktig.

Kristdemokraterna har fått stå tillbaka med sin fråga om sänkt pensionärsskatt i denna budgetöverläggning. Jag ser att de fortsatt strider för denna fråga i Allianssamarbetet. Att fortsatt stå vid sina principer även om man har fått ge vika är viktigt, inte minst när andra gör sken av att göra precis tvärtom, dvs låta de små styra utvecklingen allt för att rädda sitt eget ansikte och säkra makten.

Bloggar: Fredrik, LottaPeter.
Media: AB, Exp.