torsdag, september 08, 2011

Ett väntat besked, dags att gå vidare

Det vore fel att säga att det är glädjande att Vänersborgs Tingsrätt säger nej till en företagsrekonstruktion utav SAAB. Dock är det en lättnad att man nu sätter ner foten i denna tragiska saga som bara fick ett förlängt lidande i och med Victor Mullers intåg i företaget och hans försökt att rädda ett sjunkande skepp. Den affärsplan som Muller och hans närmaste har försökt köra med har inte varit räddningen, det har lett till att blåsa upp luftslottet ännu mer och framställa att bara man får fortsätta ska räddningen kom.

Dock kvarstår alltjämt ett relevant faktum, SAAB tillverkar inga bilar, det gör man för att man saknar resurser som är ett led av att man inte har haft förmåga att göra en specifik sak, nämligen att sälja sina egna produkter. Rossana Dinamarca som igår skrev en tämligen märklig inlaga på SvD Brännpunkt. Problemet med SAAB beror på regeringens industripolitik. Men vänta, är det regeringens fel för att SAAB under de senaste 20-30 åren inte har haft förmåga att gå med plus? Är det regeringens fel för att ett bilföretag inte klarar av att sälja sina egna produkter?

Det är förstås viktigt att se till vad Dinamarcas partikamrater också gör för att främja näringsliv runtom i landet. Ett exempel är Gävle där Vänsterpartiet har fått just dessa frågor på sitt bord utav den socialdemokratiska ledningen. Gävleborg ligger bland de sista i landet där det kommer till förmågan att främja ett gott näringsliv och välkomna nyföretagande, jag nästan påstå att de dessvärre är sämst.

Personligen vill jag lida med SAAB:s anställda som nu går en osäker framtid till mötes. Med det är också ett medlidande för att de har fått genomlida denna fars som Victor Muller och resten av SAAB-ledningen har ställt till med. SAAB:s rykte har dragits i smutsen, dess värde har i allra högsta grad påverkats negativt. Det är nu som diskussionen måste gå vidare, från hur man ska kunna rädda SAAB till att bli en diskussion kring hur man kan ta tillvara på de delar inom SAAB som är konkurrenskraftiga, som går att omvandla till något bra, både för de anställda och Trollhättans bästa.

Det är just detta som handlar om ett bra näringsliv, att när vissa går under ska det finnas möjligheter att komma tillbaka. Konkurs är en konkurs men behöver inte innebära slutet. Nu är det dags att ta tillvara på situationen och ta tillvara på de konkurrenskraftiga delarna inom SAAB som går att förädla. Dagens besked är inte bara slutet för det SAAB som finns idag, utan förhoppningsvist början på något nytt och sundare.

Bloggar: Dennis.
Media: AB, AB, AB, DN, DN, DNExp, Exp, Exp, Exp, SvD, SRSvD, SvD, SvT, SvT.