söndag, september 18, 2011

Färden mot den moderata idéutvecklingen - en söndagskrönika

En söndagskrönika tar avsteg i en analys av den gode PJ på Svenskans ledarsida. Moderaterna har tagit fram ett idéprogram och reaktionerna är som de förväntades att bli. Motståndare stör sig på den och försöker framställa den som ett floskelspektakel, men det är klart, idéprogrammet kom till inte för att göra våra motståndare glada. Dock är det intressant att man lägger så pass mycket fokus på den moderata idéutvecklingen, särskilt när många borde fokusera på vilka idéer de själva borde driva och hur de ska utveckla sin egen agenda.

Jag börja smälta in den ordning som nu är, att ord som frihet, trygghet och rättvisa ska bära de moderata idéerna. Nåväl, friheten har många aspekter och för moderater har det bara en självklar innebörd, att färden mot trygghet och rättvisa går mot att politiken inte sätter pekpinnar i människors vardag. Varje människa äger friheten att växa efter sina egna förutsättningar. Att människor ska få äga rätten att ta sina egna beslut är också det utrymme som politiken måste ge människor som önskar egenmakt över sin vardag. Då har den moderata tanken om just frihet, trygghet och rättvisa fått en innebörd.

Tanken om att politiken ska vara begränsad och lämna stort utrymme till människor är förstås en tanke som skulle vara svårt att acceptera för den politiska vänstern. Ska man hjälpa vissa kan man ju alltid hjälpa alla är något självklart för dem, politiken har där inga gränser. Där ligger också mycket av skillnaden i ideologi. Den moderata ideologin ska alltid styras av att människor äger makt över sin vardag samtidigt som samhället utformas för att fånga upp de som hamnar snett.

Om dessa tre ord, frihet, trygghet och rättvisa ska vara centrala i den moderata idéutvecklingen bör nu också varje förslag som lyfts värderas mot dessa tre värdeord. Likt PJ blir jag förvånad att man rekommenderar avslag till en motion om möjligheterna till ökat privatsparande. Att ge utrymme till vanliga människor att ha ett ökat sparande är också en aspekt som ryms inom orden frihet, trygghet och rättvisa. Det blir intressant att se hur de valda ombuden behandlar denna motion i sig, för den gör sig rimlig med tanke på de värdeord som lyfts fram utav idéprogrammet.

Nu har Moderaternas släppt sitt idéprogram och jag är nyfiken på den debatt som kommer råda framtill partistämman i oktober. Just nu känns det dock spännande att fokus på den moderata idéutvecklingen nu finns i båda politiska lägrena. Ju mer våra motståndare irriteras utav den, ju mer inspirerande är det för oss att fortsätta utvecklas. Det är i och för sig ganska förklarligt, för så där urspårade blir de bara när deras förställda monopol över orden, makten och sanningen rubbas, som Niklas Wykman, en av de som tog fram idéprogrammet resonerade.


Bloggar: Anders, Edvin, KentTokmoderaten.
Media: DN, DNExpSvD.