onsdag, september 07, 2011

Har de frågat de som föredrar privata alternativ?

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle ser sig inte se några fördelar med privatiseringen inom vård och skola när det kommer till kvalitetsaspekten.

"Vi kan i dag konstatera att konkurrensutsättning och privata alternativ inte varit den mirakelmedicin som många hoppades"

Frågan är förstås om de frågade de som föredrar de privata alternativen eftersom dessa alternativ är bäst för dem. Frågan om olika driftsformer handlar om vad den enskilde föredrar, inte vad några ovanifrån tycker. Något de tänkte på?